Συνάντηση είχε ο σήμερα ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς Μακεδνός με τον αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο, τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν το πρόγραμμα διαχείρισης της λίμνης το οποίο έχει εγκριθεί από το 2016 και είχε χρόνο εκτέλεσης έως και 5 έτη για κάποιες επιλέξιμες δαπάνες, πρόκειται για ένα πολύ καλό σχεδιασμό με πραγματική διαβούλευση από αρμόδιους φορείς όπου συμπεριλήφθηκαν πολύ καλές προτάσεις και πήρανε έγκριση για υλοποίηση. Δυστυχώς μόνο μια πρόταση πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και αυτήν είναι το μηχάνημα για τον καθαρισμό των καλαμώνων, ο υπόλοιπος σχεδιασμός πήγε «στράφι» αφού ο φορέας διαχείρισης της λίμνης καταργήθηκε αλλά και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν εκτέλεσε ενώ είχε χρόνο τουλάχιστον 2 έτη. 

Ο σύλλογος μας εστίασε στον καθαρισμό καλαμώνων στα χωριά Μαυροχώρι και Πολυκάρπη, στην μελέτη αρδευτικού από Τοιχιό έως Μαυροχώρι και Βασιλειάδα, στην εκπόνηση πιλοτικού σχεδίου γεωργίας ακριβείας και στον εκσυγχρονισμό των σταθμών πλύσης των βυτίων ψεκασμού. Οι προτάσεις τους συλλόγου μας ήταν να δοθεί η δυνατότητα στον σύλλογο μας να συμμετέχει στην εκπόνηση των παραπάνω ώστε να δημιουργηθεί πραγματική ανάπτυξη στην πρωτογενή παραγωγή του τόπου μας μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαντολογικό αποτύπωμα και εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική διαδικασία στην γεωργική παραγωγή. Θα βοηθήσει επίσης τους αλιείς της περιοχής παρέχοντας τους gps ώστε να μην ξανά χαθεί κανένας μέσα στην ομίχλη. 

Ο αντιπεριφερειάρχης μας ενημέρωσε ότι η μελέτη βοσκοϊκανότητας ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν κτηνοτροφικές μονάδες για βουβάλια στην περιοχή προχωράει κανονικά και σύντομα θα έχει τελειώσει. Επίσης ανταποκρίθηκε θετικά στις προτάσεις μας και σύντομα ο Αγροτικός Σύλλογος θα καταθέσει νέες προτάσεις για εφαρμογή πιλοτικού σχεδίου γεωργίας ακρίβειας καθώς επίσης και εκσυγχρονισμό σταθμών πλύσης βυτιοφόρων.

Με εκτίμηση 

Το ΔΣ του Α.Σ. Μακεδνος 

Μπορεί να είναι εικόνα ‎κείμενο που λέει "‎"اl COSMOTE 7:22 μμ pdm.gov.gr 85% 266 από 293 Σχέλ την Περιοχή Προστασίας της Φύσης νης Καστοριάς 7.9. Προ ήθεια πολυ ηχανή ατος για την υλοποίηση διαχειριστικών πρακτικών εντός της νης Περιγραφή Λιτιολόγηση γρήγορη και αποτελεσ του παραπάνω σχεδίου διαχείρισης απαραίτητη κρίνεται Προ ήθεια ηχανή η διαχείριση τον οικοτόπον υπερυδατικής βλάστησης (καλα ώνες) στη Καστοριάς>. Σχετικός ιαγωνισ όςείνε υλοποιηθεί κατά το παρελθόν αλλά δεν ευδοκί ησε Ενδεικτικός προύπολογισ ός Χρονική διάρκεια 450.000 1 Προτεραιότητα‎"‎
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει ".l COSMOTE 7:23 μμ pdm.gov.gr 85% Περιοχή Προστασίας της Φύσης Σχέ269 από 7.12. Απαιτου ενυς εξοπλισ ός για την εφαρ ογή δράσεων γεωργίας ακριβείας στην παραλί νια περιοχή Îi νης Καστοριάς Περιγραφή Αιτιολόγηση εφαρ Πιλοτικών ράσεων Γεωργίας Ακριβείας, σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται λεκάνη απορροής της νης απαιτηθεί και πρό ήθεια και εγκατάσταση του απαιτού ενου πάγιου εξοπλισ εφαρ ογή γεωργίας ακριβείας, όπως: Υπολογιστές εξοπλισ τηλεπισκόπισης. (GPS) φυλλώ ατος εδάφους εταβλητού συστή ατος λίπανσης και άρδευσης ατα παρακολούθησης και συγχρονισ ού των εισροών παροχής, κα Ενδεικτικός προύπολογισ ός εκροών εταβλητής Χρονική διάρκεια 300.000 Ιέτος Προτεραιότητα 2"Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Μπορεί να είναι εικόνα ‎κείμενο που λέει "‎ااه COSMOTE 7:24 μμ pdm.gov.gr 85% 276 Σχέδιο ιαχείρισης Περιοχή Προστασίας της Φύσης ης νης Καστοριάς 7.20. Οργάνωση προγρά ατος κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτώνκαι φορέων Περιγραφή/ Αιτιολόγηση παρούσα δράση αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων χάραξη ηνείας περιβάλλοντος, στη Οπερι έντυπου/ λεκτρονικού υλικυύ υλοποίηση ειδικων ιναρίον όρφωσης. δράση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο την ενη έρωση ευαισθητοποίηση των διαφόρον άδων απλοί επισκέπτες άδες χολείων, οικοτουρίστες καθώς επίσης τους κατοίκους χρήστες νης (αλλιείς, γεωργούς, αθλητές, στην Στις παραπάνω δράσεις πρωτεύον ρόλο θα κατέχει Καστοριάς, Ενδεικτικός προύπολογισ ός Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής Χρονική διάρκεια 000 Προτεραιότητα 2‎"‎Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here