Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 14η Σεπτεμβρίου 2016,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κοπή ή μη δένδρων: α) στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, εντός του Δήμου Καστοριάς και β) στα κοιμητήρια των Αγίων Πάντων, εντός του Δήμου Καστοριάς.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μετά την αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 258Α της πόλης Καστοριάς.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη διατήρηση ή μη κενωθέντων θέσεων περιπτέρων: α) επί της οδού Ορεστείων αριθ. 6 (περιοχή Ψαράδικα), Δήμου Καστοριάς, β) στη γωνία του χώρου στάθμευσης παλαιού τελωνείου και Σ.Ο.Α. του Δήμου Καστοριάς, οδός Γράμμου και γ) στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς.
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Μπινιάκος Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Δήμου Καστοριάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here