Σας προσκαλούμε την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θέματος ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
 1. 1. 
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
 1. 2. 
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016  Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 1. 3. 
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
 1. 4. 
Ανάκληση Πρότασης (συμβολαίου) Δωρεάς ακινήτου του Δήμου Καστοριάς προς το Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. και έγκριση Δωρεάς ακινήτου του Δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς σύμφωνα με το Ν.3463/06. Εισήγηση Δημάρχου
 1. 5. 
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης Μνήμης για τους Καστοριανούς Αδελφούς Εμμανουήλ, συντρόφους του Ρήγα Φεραίου. Εισήγηση Δημάρχου
 1. 6. 
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με ομιλητή τον πολιτικό και  διακεκριμένο Κοινωνιολόγο και Συγγραφέα κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Εισήγηση Δημάρχου
 1. 7. 
Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
 1. 8. 
Έγκριση γενόμενης μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου στην Αθήνα για εκτέλεση Υπηρεσίας. Εισήγηση Δημάρχου
 1. 9. 
Έκδοση Ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ. – Απόφαση ΚΕΔΕ
 1. 10. 

Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: «Θεσμική λειτουργία και αποστολή των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:

Η Αρχιτεκτονική Δομή του Προγράμματος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”».

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

 1. 11. 
Έγκριση συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, ως εταίρος στην υπό σύσταση «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης».

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

 1. 12. 
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης προς τιμή των εθελοντών που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της Έκθεσης Ζωγραφικής: «Νίκος Δραγούμης, ο Ζωγράφος».

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Παπαδημητρίου

 1. 13. 
Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πετρόπουλου στην Αγία Πετρούπολη, προκειμένου να συμμετέχει στην αποστολή του Δήμου Θεσ/νίκης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διπλωματία των Πόλεων» και του «2016 Έτος Ελλάδας –Ρωσίας».

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δ. Πετρόπουλου

 1. 14. 
Έγκριση επανεκτύπωσης του λευκώματος με τίτλο: «Η Καστοριά του Χθες και του Σήμερα».

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δ. Πετρόπουλου

 1. 15. 

Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου

«Ο ΠΟΝΤΟΣ».

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δ. Πετρόπουλου

 1. 16. 
Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 3, για άτομα με ειδικές ανάγκες (σχετ. αίτηση Γεωργίου Μίντζια). Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1. 17. 
Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί της Λεωφόρου Νίκης (έμπροσθεν ξενοδοχείου ΚΑΣΤΟΡΙΑ). Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1. 18. 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2015 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής. Απόφαση Δ.Ε.Π.
 1. 19. 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.  Έγγραφο ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ
 1. 20. 
Διαγραφή ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
 1. 21. 
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
 1. 22. 
Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης Δ.Σ. για την επιλογή χώρων  προς αναδάσωση συνολικής έκτασης περίπου 255 στρεμμάτων, λόγω της εκχέρσωσης δάσους αντίστοιχης έκτασης που θα προκύψει από την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ.

Εισήγηση Δ/νσεων

 -Καθ/τητας Περ/ντος και Πρασίνου

-Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης

Έγκριση έκδοσης Παραγωγικής Άδειας  Λαϊκών Αγορών Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
 1. 24. 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 310 λτ και ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 660 λτ». Σχετικό Πρωτόκολλο
 1. 25. 
Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 26. 
Ορισμός μελών Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 27. 
Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
 1. 28. 
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 29. 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΒΙΤΣΙΟΥ – ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 30. 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 31. 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 32. 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 33. 
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΥ¨ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

                                                                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

  Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here