Σας παρακαλούμε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφ??ίο Δημάρχου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που είχαν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 3. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (Παύλου Τσιότση)
 4. Διορισμός ή μη δικηγόρου για την νομική στήριξη του κ. Αλέξανδρου Τσαϊρίδη, πρώην Αντιδημάρχου Καστοριάς (σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 4148/21-02-2017 αίτηση)
 5. Διορισμός του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Καστοριάς στην έφεση του Κοτσαμπουικίδη Αναστάσιου κατά της υπ’ αριθμ. 185/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης
 6. Διορισμός ή μη δικηγόρου στην με αριθμό κατάθεσης 66/2016 έφεση της Πάτσιου Όλγας κατά Δήμου Καστοριάς, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας
 7. Εξέταση της αίτησης του Τσιάτσου Πέτρου για αποζημίωση λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του
 8. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 225/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Διόρθωση σφαλμάτων για γεωμετρικά στοιχεία των Κτηματολογικών Εγγράφων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 230250902027 (σχετ. η από 22-06-2016 αίτηση – δήλωση Μπάγγου – Σκρέκα»
 9. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λιπαντικών» Α.Μ. 33/2016, προϋπολογισμού 40.535,91€
 10. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» Α.Μ. 32/2016, προϋπολογισμού 39.997,44€
 11. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – φωτοτυπικού υλικού – φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών – αναλώσιμων εξοπλισμού ΤΠΕ», Α.Μ. 2/2017, προϋπολογισμού 38.456,87€
 12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου », Α.Μ. 34/2016, προϋπολογισμού 132.850,00€
 13. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Δ.Κ. Μανιάκων
 14. Έγκριση ή μη του από 08-03-2017 πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40 που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου της Δ.Ε. Μακεδνών.
 15. Έγκριση ή μη του από 08-03-2017 πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς.
 16. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη διαχειριστικού έτους 2016.
 17. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα διαχειριστικού έτους 2016.
 18. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου διαχειριστικού έτους 2016.
 19. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here