Αποτελέσματα αναλύσεων πόσιμου νερού Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2020, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 30.01.20 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2020, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από
τους οικισμούς: Κορησού, Μεσοποταμίας, Μανιάκων, Χιλιοδένδρου, Αγ.Κυριακής,
Καλοχωρίου, Πενταβρύσου, Κεφαλαρίου, Τσάκωνης, Οινόης, Μελισσοτόπου, Βασιλειάδας
και Σταυροποτάμου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322 , η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις
παραμέτρους που εξετάστηκαν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here