Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την εξειδίκευση των δράσεων του κλάδου της γούνας με τη διαδικασία της ε??ιχειρηματικής ανακάλυψης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιείται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο DEDIS στην Καστοριά με ώρα έναρξης 9 π.μ., παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρου Χαρίτση.

Την ημερίδα εργασίας διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Έρευνα-καινοτομία και νέες τεχνολογίες στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων

2. Έρευνα και καινοτομία στον κλάδο της γούνας

3. Τεχνολογίες παραγωγής μεταποίησης της γούνας

4. Δικτύωση Νέες Αγορές -Συνέργειες-Προώθηση

Στόχος της θεματικής ημερίδας είναι η καταγραφή των προτάσεων και ιδεών για τα θέματα έρευνας καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση του κλάδου της γούνας που θα αποτελέσουν και το αντικείμενο των πρώτων προσκλήσεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για την ενίσχυση των δράσεων με δικαιούχους τις ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ.

Η RIS3 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την «επιχειρηματική ανακάλυψη» και ως εκ τούτου για την επιτυχή εφαρμογή της απαιτείται η ισχυρή συμμετοχή των πραγματικών εκφραστών της επιχειρηματικότητας, των ίδιων των επιχειρηματιών, οι οποίοι και θα προσφέρουν την απαραίτητη γνώση.

Στην ημερίδα θα παρευρεθούν επιχειρηματίες του κλάδου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικό προσωπικό, εκπρόσωποι της περιφερειακής αρχής, φορείς και επιστήμονες του κλάδου της γούνας και είναι ανοιχτή στο κοινό που επιθυμεί να την παρακολουθήσει.

Πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ημερίδα εργασίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) http://www.pepdym.gr στην ενότητα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Μέρος 1: Επιχειρηματική Ανακάλυψη & Εξειδίκευση στη Δυτική Μακεδονία

09:00 – 09:15 Προσέλευση – Εγγραφές
09:15 – 10:15

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Δράσεις Έξυπνης Επιχειρηματικότητας – Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Δυτική Μακεδονία και η διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Η γουνοποιία ως κλάδος προτεραιότητας στη νέα προγραμματική περίοδο

Θεόδωρος Καρυπίδης,

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Αλέξιος Χαρίτσης,

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Δρ. Αντώνιος Γυπάκης,

Εκπρόσωπος ΓΓΕΤ, Στέλεχος Δ/νσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας,

Στέργιος Γκανάτσιος,

Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Μακεδονίας

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης,

Προϊστάμενος ΕΥΔ ΠΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Κοσμίδης,

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας (ΕΟΓ)

Μέρος 2: Εκτροφή Γουνοφόρων Ζώων

10:15 – 10:30 Προοπτική ανάπτυξης της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στη Δυτική Μακεδονία

Πασχάλης Οικονομίδης,

Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγρ/σμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΔΜ

10.30 – 10.45 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων και παράλληλες δραστηριότητες

Ζώης Γακίδης,

Διευθυντής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ΠΔΜ

10:45 – 11:00 Παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα γουνοφόρων ζώων: τεχνολογίες και καλές πρακτικές

Δρ. Νικόλαος Μαργαρίτης,

Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ,

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

11.00 – 11.30 Διάλλειμα  

Μέρος 3: Παραγωγή – Μεταποίηση

11:30 – 11:45 Έρευνα & Τεχνολογικές εξελίξεις στα ξηραντήρια δερμάτων

Κούστας Πέτρος,

Επιχειρηματίας,

ΚΤΚ Ξηραντήριο Γουνοδερμάτων

11:45 – 12:00

Φινιριστήρια – βαφεία γουναρικών και διαχείριση αποβλήτων: Οι δυνατότητες συνεργασίας με ερευνητικά προγράμματα και κέντρα

Ζωή- Ουρανία Μιρκοπούλου,

Χημικός, DTS ΑΕ

12.00 – 12.15 Ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση γουναρικών – Δημιουργία Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Πιστοποίησης Ελληνικής Γούνας

Καραταγλίδης Χαράλαμπος,

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς & Ινστιτούτου Ελληνικής Γούνας

12.15 – 12.30 Παρουσίαση προτάσεων για τα  προγράμματα  Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  για την ελληνική Γουνοποιία

D.Sc Σίσκος Ευάγγελος,

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Διεθνών Σχέσεων και Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μέρος 4: Δικτύωση – Νέες Αγορές – Συνέργειες – Προώθηση  

12:30 – 12:45 Η γνώση της διαχρονικής εξέλιξης της γουνοποιίας ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός καινοτόμου επιχειρείν.

Δρ Πουλιόπουλος Λεωνίδας,

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

12:45 -13:00

Δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) & γουνοποιία

Ματίνα Μπίμπη,

Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

13:00-13:15 Destination: Καινοτομία

Σαββίδης Λάζαρος

Σχεδιαστής

13.15 – 13.30 Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα – Καλές Πρακτικές για τους εκτροφείς

Ελπίδα Σαμαρά,

Επιστημονική Συνεργάτης,  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

13.30 – 14:30 Γεύμα  

Μέρος 5: Παράλληλες Συνεδρίες (Θεματικά Workshops)

  Θέματα Συντονιστές
14.30 – 17:00

Εκτροφή Γουνοφόρων Ζώων

Έρευνα, Καινοτομία, Τεχνολογικές Εξελίξεις

Διαχείριση Αποβλήτων    

Απασχόληση και Κατάρτιση

Δράσεις Δικτύωσης

Τοποθετήσεις & Προτάσεις των επιχειρηματιών και εκπροσώπων συλλόγων & φορέων

Παραγωγή – Μεταποίηση – Προώθηση – Δικτύωση – Εξαγωγές

Έρευνα, Καινοτομία, Τεχνολογικές Εξελίξεις

Απασχόληση και Κατάρτιση

Προώθηση της καινοτομίας με τη χρήση κουπονιών καινοτομίας

Δημιουργία σύγχρονης ενιαίας ιστοσελίδας γούνας ΠΔΜ (πολύγλωσση)

Δικτυώσεις – συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων

Δικτυώσεις με φορείς του εξωτερικού

Προώθηση εξαγωγών στην αγορά της Κίνας ή άλλων χωρών

Τοποθετήσεις & Προτάσεις των επιχειρηματιών και εκπροσώπων συλλόγων & φορέων

Θεοφύλακτος Ζυμπίδης,

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα γουνοποιίας

Καραντίνος Χρήστος

Προϊστάμενος Μονάδας Β’ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

Αμαλία Κούσκουρα,

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης,

Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μέρος 6: Συμπεράσματα – Επόμενα Βήματα

17:00 – 17:30

Συμπεράσματα θεματικής ημερίδας

Έξυπνη Εξειδίκευση στη Δυτική Μακεδονία:

Επόμενα Βήματα

Ηλίας Μουρατίδης,

Προϊστάμενος Μονάδας Α1’ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Κοσμίδης

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας (ΕΟΓ)

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης,  

Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here