Ένα από τα στοιχήματα που θέλει να κερδίσει η κυβέρνηση, με ορίζοντα το 2020, αφορά τη Δημόσια Διοίκηση αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών με ηλεκτρονικές και απλές διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Για την κυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό να αποδείξει ότι το Δημόσιο δεν είναι μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως παρουσιάστηκε στο σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι:

• η απλούστευση των διαδικασιών,
• η ενίσχυση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
• η ενίσχυση της Δημοκρατίας, μέσω της θεσμοθέτησης της αξιοκρατίας στη στελέχωση

Την ίδια ώρα, με την συνδρομή του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και την ενίσχυση της παρουσίας των ψηφιακών διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση:

• θα περιοριστούν οι αυτοπρόσωπες συναλλαγές μεταξύ κράτους-πολιτών, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα
• θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων

Συναλλαγές των πολιτών
e-KEΠ
Αντικατάσταση και απλοποίηση των ΚΕΠ όπως τα ξέρουμε, για την αλλαγή του τρόπου συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου – πολιτών, μέσω ασφαλών και απομακρυσμένων υπηρεσιών από μια κεντρική πύλη, το e-ΚΕΠ.
Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
Μέσα στο 2018 πρόκειται να ολοκληρωθεί η μηχανογραφική υποστήριξη για τη λειτουργία και απόδοση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ενώ σύντομα θα προχωρήσει η ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομείων. Εντός αυτού του πλαισίου, θα γίνει και η διασύνδεση του συνόλου του κύκλου αιμοδοσίας που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Επιπλέον, θα ψηφιοποιηθούν όλα τα μητρώα ασφάλισης και με αυτό τον τρόπο θα επιταχυνθεί και η απονομή συντάξεων.
Διασύνδεση Μητρώων
Ίσως η κρισιμότερη μεταρρύθμιση για την αποφυγή της γραφειοκρατίας. Μέσω της διαλειτουργικότητας όλων συστημάτων, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι ταχύτερη. Τα μητρώα που θα διασυνδεθούν είναι αυτά των ασφαλιστικών φορέων, των φορολογικών και ποινικών μητρώων και του μητρώου πολιτών.
Δημόσια Διοίκηση
Το νέο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, η επιλογή διοικητικών Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων, τα νέα ψηφιακά οργανογράμματα και το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας θα εξορθολογίσουν το καθεστώς των μετακινήσεων στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου, αφού ενισχύουν τη διαφάνεια και διασφάλιζουν την αποκομματικοποίηση του κράτους, καταργώντας τις πελατειακές λογικές.

Επιπλέον, το 2018 η αξιολόγηση των Δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία, σημειωτέον, δεν σχετίζεται με κάποια μνημονιακή υποχρέωση.

Ηλεκτρονική υπογραφή
Με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής μειώνεται ο χρόνος διακίνησης εγγράφων και η γραφειοκρατία. Στόχος η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλο το Δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here