Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GREENPOINT-MOB θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 στο Νεστόριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 από το Δήμο Νεστορίου και τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Το έργο GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.

Οι εταίροι του έργου είναι: 
1. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – DIADYMA S.A., Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος)
2. Δήμος Πρεσπών – Municipality of Prespes, Ελλάδα
3. Δήμος Νεστορίου – Municipality of Nestorio, Ελλάδα
4. Δήμος Κολώνιας – Municipality of Kolonjë , Αλβανία
5. Βαλκανικό Κέντρο Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), Αλβανία
6. Δήμος Αργυροκάστρου – Municipality of Gjirokaster, Αλβανία

Στην περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο GREEN POINT MOB φέρνει έναν καινοτόμο τρόπο ανακύκλωσης σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει σήμερα ανακύκλωση και ταυτόχρονα προωθεί την ανακύκλωση στο σπίτι. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές αυξάνοντας κατά 50% την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το GREEN POINT MOB δίνει μεγάλη έμφαση στην κατάλληλη εκπαίδευση των πολιτών και σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που συνοδεύουν την τοποθέτηση του GREEN POINT MOB (μονάδα κινητής ανακύκλωσης για όλες τις ροές αποβλήτων) προκειμένου να ξεκινήσει η ανακύκλωση στην πράξη από τις νέες γενιές και να πείσει τους παλαιότερους.Το GREEN POINT MOB στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τους στόχους του, με ανοιχτές εκδηλώσεις διάδοσης σε οκτώ (8) θέσεις όπου θα δημιουργηθούν τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. Σε αυτά τα σημεία, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τις ορθές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και τη στάση ανακύκλωσης στο σπίτι. Αυτά τα σημεία και οι δραστηριότητες θα είναι ανοιχτά στο κοινό και για το λόγο αυτό το GREEN POINT MOB αναμένει τη συμμετοχή ανθρώπων όλων των ηλικιών.

Πριν από τις εκδηλώσεις, σεμινάρια ενημέρωσης θα ξεκινήσουν για τους σπουδαστές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αποβλέποντας στην δημιουργία ικανών προϋποθέσεων για υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων και τη χρήση του GREEN POINT MOB. Η τεχνική έκθεση αξιολόγησης αναγκών θα δείξει την τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας ανακύκλωσης και το επίπεδο διαχείρισης αποβλήτων. Βάσει των ευρημάτων, θα εκπονηθούν συγκεκριμένα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης (LRP) με συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε συμμετέχοντα Δήμο για την μεταφορά τεχνογνωσίας της διαδικασίας ανακύκλωσης. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ανακύκλωση αυτή τη στιγμή, ο στόχος ορίζεται στο 10% της ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Το έργο GREEN POINT MOB προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη διαχείριση των αποβλήτων με μια ολιστική προσέγγιση που μεταφέρει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας στους Αλβανούς ομολόγους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω κοινής διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής, με την ανταλλαγή προσωπικού και την εκπαίδευση των ανθρώπων στη διαχείριση αποβλήτων. Οι εταίροι έχουν μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να δημιουργήσουν μια μακρόχρονη συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί μετά το τέλος του έργου. Το έργο παραδίδει την πρωτοτυπία των GREEN POINT MOBS, κινητών δοχείων με όλες τις ροές ανακύκλωσης για απομακρυσμένες περιοχές για να ξεκινήσει ενεργά η διαδικασία ανακύκλωσης.

Η προστιθέμενη αξία του GREEN POINT MOB είναι η προσπάθεια να αλλάξει η στάση των λαών προς μια πιο υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων ακολουθώντας τις ορθές πρακτικές και μεθόδους ανακύκλωσης σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

serrespost.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here