Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (??ίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων.
 3. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις Τ.Κ. Τοιχιού και Αυγής
 4. Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 209/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς
 5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση αστικής οδοποιίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καστοριάς (πλην Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων – Μεσοποταμίας)», Α.Μ. 72/2016, προϋπολογισμού 100.000,00€
 6. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολ. λαμπτήρων», Α.Μ. 28/2016, προϋπολογισμού 50.000,00€
 7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Ιεροπηγής», Α.Μ. 62/2016, προϋπολογισμού 000,00 €.
 8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση γεφυροπλαστιγγών Δ. Καστοριάς» Α.Μ. 118/2015, προϋπολογισμού 12.000,00 €.
 9. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 29/2016, προϋπολογισμού 28.000,00€
 10. Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αυγής
 11. Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων, στις Τ.Κ. Καλοχωρίου, Αγίας – Κυριακής, Πτεριάς και Κρανιώνας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here