Σας παρακαλούμε την Τρίτη  11  Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστ??μα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων
  2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 244/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της υπ’ αριθμ. 105432/2821/19-09-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Άσκηση ανακοπής ή και αίτησης πρότασης εξώδικης λύσης κατά του με αριθμ. πρωτ. 5644/05-10-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης χρήσης
  4. Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της επιβολής Διοικητικού Προστίμου με την αριθμ. πρωτ. 5643/05-10-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
  5. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Κ/ξιας Σκρέκα – Καλημέρη).
  6. Έγκριση ή μη του από 03-10-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων», Α.Μ. 10/2016, προϋπολογισμού 168.498,23€
  7. Απάντηση ή μη στην από 26-09-2016 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία της εταιρείας Moda Bagno- καθορισμός αναπροσαρμογής του μισθώματος
  8. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη Αντιμετώπισης Υποχώρησης Επιχώματος Τμήματος Δημοτικού Δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας»
  9. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση  αγροτικών δρόμων και λοιπών κοινόχρηστων εκτάσεων Δήμου Καστοριάς» 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here