Τη Δευτέρα και Τρίτη 24 και 25 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τρίτη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 και διάρκεια υλοποίησης από 01-01-2022 έως 01-01-2024) με τίτλο HOPE4schools” στη Θεσσαλονίκη. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά και να υποστηρίζουν τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διδασκαλίας, με γνώμονα την υγεία και την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με οργανισμούς από τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, τη Σερβία, την Τσεχία και δυο από τη Ρουμανία, ο ένας από τους οποίους είναι και ο συντονιστής του προγράμματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν η υπεύθυνη προώθησης του Erasmus+ στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, και η εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, Ελένη Γκαντρή, που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος.

Κατά τη συνάντηση, έγινε αποτίμηση των δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο αποτέλεσμα (προϊόν) του έργου που είναι ο οδηγός μεθοδολογίας για την ευημερία στις σχολικές μονάδες. Για τη συγγραφή του οδηγού, εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδων των χωρών των εταίρων του προγράμματος συγκρότησαν ομάδες διαβούλευσης, συζήτησαν διεξοδικά το θέμα της ευημερίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του σχολείου και ο κάθε εταίρος συνέταξε σχετική έκθεση με βάση τα αποτελέσματα των ομάδων διαβούλευσης.

Στη συνέχεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στάδια του δεύτερου αποτελέσματος (προϊόντος) του προγράμματος, δηλαδή τη δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου πόρων και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της ευημερίας, και συζητήθηκαν όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό και τον τρόπο ενσωμάτωσής του στην ιστοσελίδα του έργου. Την ευθύνη υλοποίησης του δεύτερου αποτελέσματος έχει αναλάβει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.  Ακολούθως, συζητήθηκαν τα στάδια και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του τρίτου αποτελέσματος, που είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών για την προώθηση της σχολικής ευημερίας. Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα διάχυσης, ψηφιακής παρουσίας, διαχείρισης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα του έργου και περισσότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://hope4schools.eu/ που δημιουργήθηκε για τη διάχυση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here