Έντυπη έκδοση εφημερίδας ΣΕΝΤΡΑ – Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου