Έγγραφο στον Αρχηγό του Στρατού απέστειλε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), με το οποίο γνωρίζεται η μη επαρκής τροφοδοσία σε καύσιμο για τη θέρμανση των στρατιωτικών οικημάτων και η μη συμμορφούμενη με σχετικές διατάξεις λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς επίλυση του θέματος.

Το έγγραφο

1. Η Ένωσή μας, έχει γίνει αποδέκτης έντονων  παραπόνων συναδέλφων υπηρετούντων στην περιοχή, λόγω της μη επαρκούς λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων στα Στρατιωτικά Οικήματα και στους χώρους εργασίας της Φρουράς Καστοριάς.

2. Σύμφωνα με το παράρτημα «Β» του σχετικού καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας  των κεντρικών θερμάνσεων σε 8 ώρες για τα Στρατιωτικά Οικήματα, αλλά και για τους πλείστους χώρους όπου εργάζεται και διαβιεί προσωπικό (ΛΑΦ, Επανδρωμένα Φυλάκια, Δρίες Συντηρήσεως κλπ).

Επίσης στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι: « Σε περίπτωση που επικρατούν ασυνήθιστες για την περιοχή χαμηλές θερμοκρασίες να ζητείται η αύξηση των λειτουργίας των καυστήρων. Αντιθέτως όταν επικρατεί καλοκαιρία να περιορίζονται με μέριμνα των υπευθύνων οι ώρες και η θερμοκρασία λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης για επίτευξη οικονομίας κατανάλωσης καυσίμου».

3. Στη Φρουρά Καστοριάς παρατηρείται, από την έναρξη της λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων μέχρι και σήμερα, στην «καρδιά» του χειμώνα, οι κεντρικές θερμάνσεις των Στρατιωτικών Οικημάτων, αλλά και των λοιπών χώρων εργασίας και διαβιώσεως του προσωπικού, να λειτουργούν από 3 έως 5 ½ ώρες το 24ωρο, λόγω ελλιπούς τροφοδοσίας σε καύσιμο και παρά τις τεράστιες προσπάθειες του 15ου ΣΠ να καταφέρει να τροφοδοτήσει με επαρκείς ποσότητες το πλήθος των καυστήρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του αυτό δεν είναι εφικτό μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα την πλημμελή θέρμανση σε μια περιοχή, που είναι κοινώς παραδεκτό ότι είναι από τις πλέον ψυχρές στη Χώρα, με θερμοκρασίες που το τελευταίο διάστημα κυμαίνονται κάτω του μηδενός στην κλίμακα κελσίου.

4. Οι λόγοι της μη επαρκούς τροφοδοσίας σε καύσιμο για θέρμανση δεν είναι γνωστή σε εμάς, είναι όμως βέβαιο ότι οι ώρες λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων δεν επαρκούν για τη θέρμανση του προσωπικού αλλά και των οικογενειών τους, για τους διαμένοντες στα Στρατιωτικά Οικήματα της περιοχής, κάτι που μπορεί να έχει επίπτωση και στην υγεία του προσωπικού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here