Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, μπροστά στις
επικίνδυνες εξελίξεις που δρομολογούνται για το μέλλον των παιδιών μας, καλεί τους
γονείς, τους μαθητές και τους καθηγητές των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων να
απαιτήσουν:
-Την απόσυρση της ΚΥΑ που βάζει χιλιομετρικούς περιορισμούς.
-Τη μη εφαρμογή του νόμου και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την εισαγωγή στα
τμήματα Μουσικών Σπουδών και Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Η πρόταση του Δ.Σ. της ΠΕΓΜΚΣ, μετά την διευρυμένη συνεδρίαση του είναι η εξής:
1. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να δει τα συγκεκριμένα αιτήματα μας για την
κατάργηση της νέας ΚΥΑ 50025/2018 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου 53883/4. της, ώστε οι
μαθητές μας να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς εμπόδια στα Καλλιτεχνικά και
Μουσικά σχολεία, στα οποία τίθενται πλέον οι χιλιομετρικοί περιορισμοί οι οποίοι ισχύουν
γενικά για όλους τους μαθητές.
Σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς, για να δικαιούται δωρεάν μεταφοράς ένας
μαθητής Καλλιτεχνικού Σχολείου θα πρέπει η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του από το
σχολείο να είναι 3000 μέτρα για μαθητές γυμνασίου και 5000 μέτρα για μαθητές λυκείου. Δε
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός πως πρόκειται για σχολεία τα οποία εξυπηρετούν πολλούς
δήμους. Οι μαθητές αυτών των σχολείων έχουν επιπλέον διδακτικές ώρες όπου σε πολλές
πόλης της πατρίδας μας δεν υπάρχει καν συγκοινωνία και μεταφέρουν καθημερινά
εξοπλισμό. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παλαιά Κ.Υ.Α., οι μαθητές σε αυτά τα σχολεία
μεταφέρονταν χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς και για άλλους σοβαρούς ευνόητους
λόγους. Για τους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία και δεν μεταφέρουν βαριά
και ογκώδη μουσικά όργανα, ο χιλιομετρικός περιορισμός ο οποίος τίθεται ώστε να
δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς είναι τα 1.500 μέτρα. Μόνο οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρουν
βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς χωρίς χιλιομετρικούς
περιορισμούς.
2. Όσο αφορά την εισαγωγή των μαθητών στα Μουσικά Πανεπιστήμια είναι σίγουρο
ότι ο τρόπος που προτείνει η κυβέρνηση θα αδικήσει τους μαθητές γιατί έχει περάσει το
πρώτο τετράμηνο και καλούνται να εξεταστούν σε νέα αντικείμενα και ύλη η οποία δε
διδάσκεται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγχειρίδια Μελέτης με
συγκεκριμένη ύλη για όλους τους υποψήφιους δεν υπάρχουν. Αναρωτιόμαστε: σε ποιο
εγχειρίδιο μελέτης θα καταφύγει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ώστε να προετοιμαστεί για το
εξεταζόμενο αντικείμενο «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»; Ο εξεταζόμενος απόφοιτος ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ ο οποίος επιπροσθέτως, δεν έχει διδαχθεί το αντικείμενο «Μουσική Εκτέλεση και
Ερμηνεία» στο δημόσιο σχολείο πώς θα εξεταστεί; Το μάθημα της ιστορίας της μουσικής
διδάσκεται από αναπληρωτή καθηγητή που κάθε χρόνο αλλάζει. Επιπλέον, εφόσον δεν
υπάρχει καθορισμένη ύλη από το υπουργείο, ο καθηγητής διδάσκει από τις σημειώσεις του
ότι θεωρεί αυτός σημαντικό άρα κάθε χρονιά ακόμα και στο ίδιο σχολείο η ύλη στο μάθημα
αυτό δεν είναι η ίδια! Το μάθημα μορφολογία, που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας επίσης να εξεταστεί, διδάσκεται στα Μουσικά Σχολεία μόνο στη β΄ λυκείου και μόνο μια ώρα την
εβδομάδα. Επίσης, το μάθημα μουσική τεχνολογία, το οποίο προτείνει το Υπουργείο Παιδείας
να εξεταστούν οι μαθητές, είναι μάθημα επιλογής το οποίο συνήθως δε διδάσκεται λόγο
ελλείψεως καθηγητή.
Είναι άδικη η αντιμετώπιση των μαθητών αυτής της χρονιάς καθώς δεν έχει
ξαναγίνει τρεις μήνες πριν τις Πανελλήνιες να αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής σε σχολές
πανεπιστημίων.
Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους γονείς τους μαθητές και τους καθηγητές να
συμμετάσχουν στην ημέρα πανελλαδικής δράσης της ΠΕΓΜΚΣ και να οργανώσουν το
Σάββατο 2 Μόρτη 2019 εκδήλωση στην πόλη τους ή σε επίπεδο περιφέρειας μαζί με
άλλα σχολεία μας
Διεκδικούμε:
• Την κατάργηση της νέας ΚΥΑ και επιτέλους να υιοθετηθεί η πρόταση μας για
Δημόσιο φορέα μετακίνησης των μαθητών όπου μπορούν να αξιοποιηθούν ασφαλή
ιδία μέσα και ειδικευμένο προσωπικό.
• Να μην εφαρμοστή φέτος άρον άρον με τον συγκεκριμένο τρόπο η εισαγωγή των
μαθητών στα τμήματα Μουσικών Σπουδών
• Εγχειρίδια Μελέτης με συγκεκριμένη ύλη για όλους τους υποψήφιους.
• Απόλυτα ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα στα
σχολεία.
• Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα στήριξης της προετοιμασίας των μαθητών στα
εξεταζόμενα αντικείμενα, αποκλειστικά δωρεάν στο δημόσιο σχολείο, με πρόσληψη
εκπαιδευτικών.
Κεντρική συγκέντρωση και καλλιτεχνική διαμαρτυρία
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
11:00 π. μ
Πλατεία Συντάγματος
Κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη την επικράτεια
Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθεί υπόμνημα με τα συγκεκριμένα αιτήματα στην Βουλή την
Δευτέρα 4 Μαρτίου.
Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα!
Όχι στους νέους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών μας!
Δωρεάν μεταφορές χωρίς περιορισμούς για όλους!

Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα!

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων δημοσίευσε στις 14/2/2019
Υπουργική Απόφαση με θέμα : Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών
Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142). Στην
παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι
εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα
Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα
και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία
του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις
εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες
συμμετοχής.
Η Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση όχι μόνο δε λύνει, αλλά
αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα!
Γιατί:

α) αιφνιδιάζει μαθητές και γονείς
β) δυσκολεύει τη ζωή των μαθητών και των οικογενειών μας
γ) μας οδηγεί να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει άμεσα:
• Πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο νόμος από τα ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 όταν ήδη έχει περάσει το πρώτο τετράμηνο και οι μαθητές καλούνται να
εξεταστούν σε νέα αντικείμενα και ύλη η οποία δε διδάσκεται στο πλαίσιο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
• Σε ποιο εγχειρίδιο μελέτης θα καταφύγει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ώστε
να προετοιμαστεί για το εξεταζόμενο αντικείμενο «Μουσική Αντίληψη και
Γνώση»;
• Ιδιαίτερα ο εξεταζόμενος απόφοιτος ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ο οποίος, επιπροσθέτως,
δεν έχει διδαχθεί το αντικείμενο «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στο
δημόσιο σχολείο), δεν είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στην ιδιωτική
εκπαίδευση ώστε να προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα εν λόγω
Πανεπιστημιακά Τμήματα; Αυτή είναι η πραγματικά δωρεάν, δημόσια
εκπαίδευση που δικαιούνται τα παιδιά μας;
• Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο τα ζητήματα τα οποία
προκύπτουν από την παραίτηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής; Πώς θα
γίνουν μεταθέσεις στα σχολεία μας; Με ποιο τρόπο θα οργανωθούν οι
εξετάσεις εισαγωγής νέων μαθητών στα μουσικά γυμνάσια τον ερχόμενο
Ιούνιο; Ποιο όργανο θα αναλάβει τις παραπάνω αρμοδιότητες;
Απαιτούμε:
• Να μην εφαρμοστεί ο νόμος και η σχετική Υπουργική Απόφαση το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
• Εγχειρίδια Μελέτης με συγκεκριμένη ύλη για όλους τους υποψήφιους.
• Απόλυτα ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα
στα σχολεία.
• Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα στήριξης της προετοιμασίας των
μαθητών στα εξεταζόμενα αντικείμενα, αποκλειστικά δωρεάν στο δημόσιο
σχολείο, με πρόσληψη εκπαιδευτικών.
Όχι στους νέους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών μας!
Η παιδεία είναι δικαίωμα.
Δεν είναι ευκαιρία και εμπόρευμα!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here