Συνδημότισσες/Συνδημότες,

Σχετικά με την πρόταση αύξησης των τελών φωτισμού και καθαριότητας της οικονομικής επιτροπής του Δήμου μας. Σύμφωνα με το πρακτικό της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο συνδυασμός μας ήταν ο μόνος που μειοψήφησε δια του εκπροσώπου μας κ. Ευαγγέλου στην οικονομική επιτροπή  δηλώνοντας τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

 • το μεγάλο ποσοστό ανεργίας στην περιοχή μας
 • την τάση μετανάστευσης των δημοτών μας σε άλλες περιοχές  για βιοποριστικούς λόγους
 • το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι παραμεθόρια περιοχή
 • την αυξημένη φορολογία των πολιτών λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας
 • το «κοινωνικό πρόσωπο» του Δήμου μας
 • το γεγονός ότι τα ανείσπρακτα τέλη  καθαριότητας και φωτισμού (μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2019) ανέρχονται σε 893.402€

μια αύξηση τελών ως οριζόντιο μέτρο εξασφάλισης εσόδων στο Δήμο μας  με μοναδικό  στόχο την κάλυψη αρνητικών διαφορών  εσόδων –εξόδων  δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακό μέτρο.

Μια αύξηση των τελών δεν σημαίνει και αύξηση εσόδων, αφού θα μπορούσε να είναι λόγος επιπλέον αύξησης των ανείσπρακτων τελών (αύξηση του αριθμού των κακοπληρωτών), αλλά και αντι-κίνητρο νέας επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας.

 Η αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού θα πρέπει να είναι έσχατη λύση και σίγουρα μετά από:

 • Μείωση και εξορθολογισμό των εξόδων στις δαπάνες καθαριότητας
 • Μείωση και εξορθολογισμό των εξόδων στις δαπάνες φωτισμού
 • Εξοικονόμηση από την ορθότερη οικονομική διαχείριση των εσόδων του Δήμου
 • Ειδικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών – τελών
 • Εξεύρεση εναλλακτικών πόρων για χρηματοδότηση
 • Πιθανές πολιτικές λύσεις

Στην 24η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα στο θέμα: Επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς, ο συνδυασμός μας μειοψήφησε και μεταξύ άλλων τονίσαμε τα εξής:

Οι οριζόντιες αυξήσεις των 0,55 λεπτών στα τέλη καθαριότητας σημαίνουν για τις κατοικίες:

Καστοριά από 1,20€/τμ σε 1,75€/τμ άρα αύξηση 46%

Μανιάκοι, Μεσοποταμία, Μαυροχώρι, Κορησό, Δισπηλιό από 0,90€/τμ σε 1,45€/τμ άρα αύξηση 61%

Πεντάβρυσο, Χιλιοδεντρο κ.α από 0,70€/τμ σε 1.25€/τμ  άρα αύξηση 79%

Κλεισούρα, Βασιλειάδα κ.α από 0,55€/τμ σε 1,10€/τμ άρα αύξηση 100%

Κορέστεια, Πτεριά κ.α από 0,40€/τμ σε 0,95€/τμ άρα αύξηση 138%

Ενώ στους επαγγελματικούς χώρους η αύξηση ξεκινάνε από 14% στην πόλη της Καστοριάς και ανά περιοχή όπως παραπάνω, καταλήγει στα Κορέστεα, Πτεριά κ.α. σε 58%.

Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την αύξηση των 10 λεπτών στα τέλη φωτισμού.

Επειδή

 • Οι αυξήσεις σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ που αναφέρει στην έκθεσή του η ανεξάρτητη αρχή του «Συνηγόρου του Πολίτη» (Ιανουάριος 2018) θα πρέπει για να είναι νόμιμες να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένο έργο ή παροχή υπηρεσιών
 • Να προσδιορίζουν με ακρίβεια τον κύκλο των ωφελουμένων προσώπων
 • Να ορίζουν ρητά και με σαφήνεια την ωφέλεια που απορρέει για τους υπόχρεους
 • Να αιτιολογούνται ειδικώς, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων όσον αφορά τον προϋπολογισμό των εσόδων–εξόδων αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελουμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας και να διασφαλισθεί η δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου

Θεωρούμε ότι δεν εξασφαλίζονται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις θέσπισης ανταποδοτικών τελών 

 • Από τις συνταγματικές αρχές που διέπουν τη φορολογική εξουσία, δηλαδή των αρχών

α) της νομιμότητας του φόρου

β) της βεβαιότητας του φόρου

γ) της αρχής της ισότητας (Αρθ. 4 παρ.1 και 5 Συντ. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους)

δ) της αρχής της μη αναδρομικότητας και

ε) της αρχής της αναλογικότητας.

Θεωρούμε ότι παραβιάζονται τα γ και ε 

 • Η αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών έχει την έννοια της κατ’ αρχήν ύπαρξης αναλογίας μεταξύ των προϋπολογιζομένων εξόδων, που θα δαπανηθούν και των εσόδων που θα εισπραχθούν, χωρίς να είναι αναγκαία η απόλυτη λογιστική ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (σε αντίθεση με τον συνολικό προϋπολογισμό του δήμου). Ακολούθως, έχει κριθεί ότι το ύψος των τελών πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων, κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα (ΣτΕ 981/92, 2623/85).
 • Στα πραγματοποιηθέντα έσοδα μέχρι 31/08/2019 έχει συμπεριληφθεί η εκκαθάριση μηνός Ιουνίου 2019 και προκύπτουν ανείσπρακτα τέλη ύψους 893.402,02€. Τα εκτιμώμενα έξοδα μέχρι 31-12-2019 ανέρχονται στο ποσό 954.997,53€. Από την εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι τη λήξη του οίκον έτους 2019 (2.450.000,00) και την εκτίμηση των εξόδων 3.954.997,53 προκύπτει αρνητική Διαφορά ύψους 1.504.997,53€ ποσό το οποίο πρέπει να προστεθεί στα έξοδα του έτους 2020.

Θεωρούμε ότι τα ανείσπρακτα τέλη ύψους 893.402,02€ δεν πρέπει να μετακυλήσουν στους συνεπείς στις υποχρεώσεις τους δημότες. 

 • Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (δημοτικά τέλη), ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (δημοτικός φόρος) και το τέλος ακίνητης περιουσίας αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία ιδίων εσόδων των Δήμων

Προτείνουμε 

Τη δημιουργία χρηματικών καταλόγων και την ταμειακή βεβαίωσή των δημοτικών τελών όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (και οφείλει να γίνεται) που αφορά τα ίδια έσοδα του Δήμου.

Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και για τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων.

Αυξάνοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα κατά το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών το ποσό διαφοράς μειώνεται σχεδόν 60%, ποσό που μπορεί να καλυφθεί με μια αύξηση των δημοτικών τελών της τάξης του 18,4%.

Με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πρέπει οι επικεφαλής των συνδυασμών να βρεθούμε και να καταλήξουμε σε μια λύση λογική, υπεύθυνη και κατανοητή από όλους τους πολίτες.

Να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι, όταν πρόκειται να έρθουν στο δημοτικό συμβούλιο κρίσιμα θέματα οι συνδυασμοί θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως (οι τρείς μέρες για το δημοτικό συμβούλιο αλλά και οι έξι που μεσολάβησαν από τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής είναι λίγες). Θεωρούμε ότι χρειάζονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να γίνεται σωστή προετοιμασία.

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες

 Συνεχίζουμε σταθεροί στην υπόσχεσή μας. Θα είμαστε η φωνή της λογικής και της υπευθυνότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here