Θέμα: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Νεστορίου»
Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 15 )
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Την αρ. πρώτ. 104320/4397/28-11-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ77ΛΨ-6ΘΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τον καθορισμό οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3) Το από 20/01/2020 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου σχετικό με την «Κίνηση οχημάτων άνω των 15Τ στο Κάτω Νεστόριο Καστοριάς».
4) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Ά 86/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) Το άρθ. 52 του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α’ & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α’).
6) Το αρ. πρώτ. 218/22.01.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου.
7) Την προτεραιότητα στην ασφάλεια του πολίτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων μικτού βάρους άνω των 15 τόνων από την οδό από τη διασταύρωση στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Αλιάκμονα (κατεύθυνση ανόδου προς το τμήμα οικισμού Κάτω Νεστορίου) έως και τη συμβολή με την περιφερειακή οδό (πλησίον κιόσκι πάνω από την περιοχή του River Party) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης ατυχήματος.
Β. Την προσωρινή σήμανση με προειδοποιητικές πινακίδες για την τήρηση αυτής της κυκλοφοριακής αυτής ρύθμισης.
Γ. Την πραγματοποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων με οχήματα μικτού βάρους άνω των 15 τόνων αποκλειστικά από την Περιφερειακή Οδό του οικισμού Νεστορίου (είσοδος Άνω Νεστορίου – Δημοτική Βιβλιοθήκη Νεστορίου – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος – Ξενοδοχείο Σείριος – συμβολή δρόμου προς Κάτων Νεστόριο – Είσοδος River Party και αντίθετα)
Δ. Η διάρκεια της προσωρινής αυτής κυκλοφοριακής ρύθμισης θα ισχύει για διάστημα έως 3 (τρείς) μήνες ή έως ότου οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αλλά και ο καλύτερος έλεγχος των λιθοδομών στα άκρα της οδού.
Ε. Την κοινοποίηση της απόφασης αυτής προς :
1. Το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου
2. Τη Δ/νση Δασών Νομού Καστοριάς για την ενημέρωση των δασικών συνεταιρισμών,
3. Τους εργολήπτες δημοσίων έργων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,
4. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Καστοριάς για την ενημέρωση των πολιτών.

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here