Ανακοίνωση-Προειδοποίηση Αντιδημαρχίας Πράσινου & Πολιτικής Προστασίας για αποψιλώσεις και καθαρισμούς οικοπέδων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς

Ο Δήμος Καστοριάς, ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1346/25-4-2012), που ισχύει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών, οικοδομικών υλικών, ξυλείας, κλπ. που βρίσκονται μέσα σε αυτά, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και να προστατευτεί το περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 26 του Ν. 3852/2010 “Καλλικράτης”, δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Οι δημότες όταν απευθύνονται στον Δήμο για διενέργεια αυτοψίας για   αποψίλωση οικοπέδων, θα πρέπει να ενημερώνουν στην αίτηση τους, την ακριβή θέση αυτών καθώς και τα ονόματα των ιδιοκτητών για να προβεί στην ενημέρωση τους.

Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν.

Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΤΣΚΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here