Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος Άρθρου.

Για «τεχνικά σφάλματα» και «ανακρίβειες που οδηγούν σε λανθασμένη κρίση», κάνει λόγω ο κ. Λιγνός, εκπρόσωπος της ομώνυμης εταιρίας, η οποία παρέδωσε το πολυμηχάνημα στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, στην απάντησή του προς την Επιτροπή Παραλαβής, την οποία αποκαλύπτει σήμερα η sentra.com.gr.

Ρεπορτάζ: Μάρκος Πετρόπουλος

Μάλιστα επισημαίνει πως: «πέρα από τις άστοχες τεχνικά παρατηρήσεις, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να καθιστά το παραδοτέο πολυμηχάνημα ακατάλληλο για τους σκοπούς της σύμβασης, όπως μπορούν εύκολα να σας βεβαιώσουν οι τεχνικές σας υπηρεσίες, ενώ σε κάθε περίπτωση, οποιεσδήποτε μικρές αποκλίσεις είναι τεχνικά εφικτό και χωρίς επιπλέον κόστος να προσαρμοστούν» και προσθέτει: «Επειδή η λανθασμένη εκτίμηση που περιέχεται στο σχολιαζόμενο πρωτόκολλο επισύρει για την εταιρεία μας αδίκως καίριο οικονομικό πλήγμα, ενώ εμείς δεν έχουμε παρεκκλίνει από τα απαιτούμενα στη διακήρυξη και τη σύμβαση που υπογράψαμε».

Παράλληλα ο κ. Λιγνός ζητεί «τη διόρθωση του πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου – πρωτοκόλλου ελέγχου συμμόρφωσης μηχανήματος με τις προδιαγραφές, αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς.

Τέλος, στην απάντησή του σημειώνει πως πρέπει: «να επανεξεταστούν και να διορθωθούν τα τεχνικά σφάλματα που περιέχει, να γίνουν δεκτές οι βελτιωτικές μας προτάσεις, και να παραληφθεί το παραδοτέο πολυμηχάνημα, καθώς είναι κατάλληλο για τους σκοπούς της χρήσης που έχει προβλεφθεί, με βάση τη διακήρυξη, αλλά και τη σύμβαση».

Ουσιαστικά, αυτό που υποστηρίζει στην πολυσέλιδη απάντησή του ο κ. Λιγνός, είναι ότι η Επιτροπή απορρίπτει το Πολυμηχάνημα, για δυνατότητες που δεν όφειλε να διαθέτει με βάση τη σύμβαση, τη Διακήρυξη και το Σχέδιο Διαχείρισης. 

Να επισημάνουμε ότι παρά την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε απ’ ευθείας με τον κ. Λιγνό, ώστε να έχουμε μια άμεση δήλωσή του, αυτό δεν κατέστη εφικτό, ενώ και σε επικοινωνία μας με μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Καστοριάς, που έχει αναλάβει την υπόθεση, η απάντηση στο αίτημά μας για επικοινωνία με τον κ. Λιγνό ήταν αρνητική, για λόγους εχεμύθειας.

Αναλυτικότερα, αποκλειστικά η sentra.com.gr, σας παραθέτει τις απαντήσεις του κ. Λιγνού σε όλα τα σημεία του Πορίσματος της Επιτροπής.

Ο υδραυλικός βραχίονας

Αναφορικά με τον υδραυλικό βραχίονα και τα ποδαρικά στήριξης, η επιτροπή σημειώνει «Ο υδραυλικός βραχίονας με τη προμήθεια του θα έπρεπε να φέρει ενσωματωμένο κάδο εκσκαφής και αρπάγη (δαγκάνα) περισυλλογής π.χ. κορμών δέντρων ως παρελκόμενο. Αντί αυτού ο υδραυλικός βραχίονας φέρει ως παρελκόμενο κάδο χωρίς δόντια εκσκαφής, τα πλαϊνά μέρη του οποίου ξεβιδώνουν και αφαιρούμενα μετατρέπεται σε αρπάγη μικρότερων διαστάσεων. Επιπλέον, επειδή οι διαστάσεις του μεταβάλλονταν μειούμενες στον άξονα του ύψους και δεδομένης της έλλειψης κατασκευαστικών σχεδίων αυτού, η επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί για τη κάλυψη ή μη της απαίτησης της χωρητικότητας του (200lt)».

Από την πλευρά του ο κατασκευαστής υποστηρίζει πως: «Σε κανένα σημείο από τα παραπάνω δεν υπάρχει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Ο κάδος εκσκαφής που παραδόθηκε είναι ιδανικός για χρήση σε αμμώδους, πηλοαμμώδους ή/και λασπώδους σύστασης πυθμένες, όπως αυτός της λίμνης Καστοριάς. Η Διακήρυξη δεν προέβλεπε δόντια εκσκαφής στον κάδο. Έτσι, με κανέναν τρόπο δε μπορεί να θεωρηθεί το προς παραλαβή μηχάνημα ακατάλληλο για τους σκοπούς της σύμβασης. Τα οφέλη της Υπηρεσίας σας από την διάταξη που σας παραδόθηκε είναι:
α) Όπως γνωρίζετε, η εξοικονόμηση χώρου εντός των πλωτών σκαφών είναι σημαντική, για πρακτικούς λόγους, και συνήθως αυτή επιδιώκεται από τους ιδιοκτήτες. Θεωρήσαμε λοιπόν το γεγονός ότι οι 2 διατάξεις μπορούν να αποθηκευτούν στον ίδιο χώρο, την στιγμή βέβαια που δεν προβλεπόταν κάτι διαφορετικό από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σας, θα τύγχανε της ευχάριστης αποδοχής της επιτροπής.
β) Το γεγονός ότι τα δύο εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν και να επανασυνδεθούν βαρέα εξαρτήματα στις υδραυλικές αναμονές. Θεωρούμε ότι η απλή εφαρμογή και αφαίρεση των πλαϊνών μερών, θα επιδιωκόταν από οποιονδήποτε χειριστή.
γ) Η Υπηρεσία δεν αδικείται σε τίποτα από την συγκεκριμένη διάταξη, αντιθέτως μόνον ωφελείται. Όπως εξάλλου διαπιστώθηκε κατά τονμακροσκοπικό έλεγχό εκτός του υδάτινου στοιχείου, παραδόθηκε [επιπλέον] και ένας μικρότερος κάδος εκσκαφής (αυτός που είχε αρχικά προσφερθεί, πριν την ζήτηση μεγαλύτερου κάδου από την επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού), χωρίς να χρεωθεί.

Αναφορικά με την αδυναμία της επιτροπής να διαπιστώσει την κάλυψη ή μη της απαίτησης της χωρητικότητας του κάδου των 200 lt, επισυνάπτουμε σχέδιο που προετοιμάσαμε με αποτύπωση του εξαρτήματος με τις πραγματικές του διαστάσεις, τις οποίες και η επιτροπή παραλαβής μέτρησε κατά την παρουσία της. Με το παρόν υπολογίζεται ο όγκος».

Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει πως: «Επιπρόσθετα, ο υδραυλικός βραχίονας θα έπρεπε σύμφωνα με τη τεχνική προσφορά του αναδόχου να έχει συνολικό μήκος 6m συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής εργασίας που κάθε φορά φέρει. Η ανυψωτική ικανότητα του βραχίονα θα έπρεπε να είναι 700 κιλά στα 6m με τη χρήση ποδαρικών στήριξης. Σύμφωνα όμως με το πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας της κατασκευάστριας εταιρείας (HIAB) η ικανότητα του βραχίονα είναι 600 κιλά στα 6,1 m. Το μήκος του σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου του αναδόχου υπερβαίνει τα 6 m χωρίς παρελκόμενα, δίνοντάς του ακόμη μικρότερη επιχειρησιακή ικανότητα (αυξανομένου του μήκους του βραχίονα μειώνεται και η ανυψωτική του ικανότητα).»

Ο κ. Λιγνός απαντά πως «Επ’ αυτού σημειώνουμε πως η ελάχιστη απαίτηση της Υπηρεσίας σας στο τεύχος της Διακήρυξης ήταν 700 kg στα 4 m, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλής εργασίας, χωρίς το επιπλέον μήκος και ανυψωτική ικανότητα να αποτελούν προσόν επιπλέον βαθμολόγησης στην τεχνική αξιολόγηση. Η προσφορά μας προέβλεπε συνολικό μήκος βραχίονα 6 m, συμπεριλαμβανομένου του κάδου εκσκαφής. Η ανυψωτική ικανότητα των 700 kg προφανώς αναφέρεται στα 6 m, έτσι όπως αυτά ορίζονται από τη Διακήρυξη (μήκος βραχίονα + μήκος κεφαλής). Δεν θα είχε νόημα να προσφέρουμε ανυψωτική ικανότητα στα 6 m του βραχίονα μόνον, όπως δεν θα είχε νόημα να προσφέρουμε ανυψωτική ικανότητα στα 8 ή στα 10 m όταν δεν προσφέραμε τέτοιο μήκος. Όπως φαίνεται και στο σχέδιο του κάδου που επισυνάπτουμε, το μήκος της κεφαλής εργασίας είναι 83cm κλειστό (και 158 cm ανοιχτό). Όπως σημειώνει η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το πιστοποιητικό της κορυφαίας κατασκευάστριας εταιρείας συστημάτων ανύψωσης HIAB, η πιστοποιημένη ικανότητα του βραχίονα είναι 600 kg στα 6,1m (χωρίς το παρελκόμενο χειροκίνητο μέρος, που δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό). Το γινόμενο αυτό παραμένει σταθερό σε όλα τα σημεία λειτουργίας του υδραυλικού βραχίονα και ως εκ τούτου, τα 700 kg ανυψώνονται στα 6m συνολικού μήκους και η μεν απαίτηση της Διακήρυξης υπερκαλύπτεται, τα δε πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά του υδραυλικού βραχίονα είναι σύμφωνα με αυτά της προσφοράς μας. Ως προς την υποτιθέμενη συρρίκνωση της επιχειρησιακής ικανότητας του βραχίονα λόγω της αύξησης του μήκους του βραχίονα με παράλληλη μείωση της ανυψωτικής του ικανότητας, πρόκειται σίγουρα για σύγχυση της επιτροπής παραλαβής:

Η ανυψωτική ικανότητα του βραχίονα φαίνεται στο διάγραμμα. Στην πλήρη έκτασή του ο βραχίονας είναι 6,1 m και επιδέχεται προέκτασης με χειροκίνητα ανοιγόμενο τμήμα. Αυτό προσδίδει περισσότερη ευχέρεια στον χειριστή να ανυψώσει βάρος και σε εκείνη την απόσταση. Όταν στα 6,0m ανυψώνει 700kg, τότε στα πχ 6,50 m θα ανυψώνει λίγο λιγότερο από 700kg, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα προηγούμενα σημεία λειτουργίας του γερανού. Επομένως, η περισσότερη των 6,0 m έκταση είναι προς όφελος της Υπηρεσίας σας και όχι δείγμα ακαταλληλότητας του μηχανήματος προς τους σκοπούς της χρήσης του με βάση τη σύμβαση.».

Αναφορικά με τα ποδαρικά στήριξης, ο κ. Λιγνός σημειώνει πως: «Οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης προβλέπουν χρήση ποδαρικών στήριξης, αν είναι αναγκαίο για τη λειτουργία. Συγκεκριμένο ύψος αυτών δεν προβλέπονταν κι έτσι δεν δηλώθηκε στην προσφορά μας, όμως, όπως ακριβώς προβλεφθήκαν στην προσφορά μας, έτσι και παραδόθηκαν ποδαρικά στήριξης. Η επιτροπή σχολιάζει ότι τα ποδαρικά δεν έχουν υδραυλική λειτουργία, αλλά δεδομένου ότι δεν υπήρχε σχετική απαίτηση στην Διακήρυξη, αλλά ούτε και στην προσφορά μας, τούτο δεν συνιστά έλλειψη και η παρατήρηση είναι περιττή. Στη συνέχεια, η επιτροπή σχολιάζει ότι τα πέδιλα των ποδαρικών προορίζονται για έδραση σε σταθερό υπόβαθρο. Οι εδράσεις πάντοτε γίνονται σε σταθερό υπόβαθρο, οπότε και αυτή η παρατήρηση είναι περιττή».

Όσον αφορά την επιχειρησιακή κλήση του βραχίονα και την δημιουργία διαύλων μέσω εκσκαφής [εκρίζωση] ο κ. Λιγνός σημειώνει: Στο τεύχος του εγκεκριμένου «Επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαχείρισης Καλαμώνων της Λίμνης Καστοριάς», στο Κεφάλαιο 5.1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ (σελ. 65) αναφέρεται επί λέξει: «Η διαχείριση των καλαμώνων περιλαμβάνει συνήθως δύο ενότητες μέτρων, αυτά που αφορούν τη διαχείριση της στάθμης του νερού και εκείνα που αφορούν τη διαχείριση της βλάστησης. Η πρώτη ενότητα παρεμβαίνει στο υγρασιακό καθεστώς της λίμνης, ρυθμίζοντας τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, για να διευκολύνει την επέκταση του καλαμιού σε βάρος άλλων μη επιθυμητών ειδών, για να αυξήσει το ρυθμό αποικοδόμησης της νεκρής οργανικής ύλης (υπόστρωμα καλαμώνα), για να διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης της βλάστησης (π.χ. κόψιμο καλαμιού) και για να δημιουργήσει ελεύθερες επιφάνειες νερού, πολύτιμες για αρκετά είδη φυτών και ζώων»

«Η διαχείριση της βλάστησης αφορά συνήθως το κόψιμο του καλαμιού, το οποίο εφαρμόζεται για να μειωθεί ο ρυθμός συσσώρευσης νεκρού οργανικού υποστρώματος, να αποληφθεί εμπορικά αξιοποιήσιμη βιομάζα, να δημιουργηθούν προσωρινά ελεύθερες επιφάνειες νερού, να διευκολυνθεί η αύξηση των νέων βλαστών του καλαμιού κατά την επόμενη αυξητική περίοδο ή να ελεγχθεί η επέκταση του καλαμώνα σε γειτονικές περιοχές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση χλωριδικής ποικιλότητας του καλαμώνα, ελέγχοντας την αύξηση του καλαμιού σε βάρος άλλων λιγότερο ανταγωνιστικών υδροφύτων. Ανάλογα με τους στόχους της διαχείρισης το κόψιμο μπορεί να γίνεται είτε το χειμώνα (οπότε δεν επηρεάζεται η κυριαρχία του καλαμιού στο ενδιαίτημα), είτε το καλοκαίρι (οπότε ελέγχεται η κυριαρχία του καλαμιού σε βάρος των άλλων υδροφύτων).

Διαχείριση της βλάστησης

Αναφερόμενος στη διαχείριση της βλάστησης, ο κ. Λιγνός σημειώνει πως «αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πολυμηχανήματος που διαχειρίζεται την βλάστηση, δηλαδή εκτελεί κοπή καλαμώνων (harvester), σε συγκεκριμένες Διαχειριστικές Μονάδες, σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο. Βεβαίως, το εκτενέστατο και λεπτομερέστατο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Καλαμώνων μαζί με τα Παραρτήματά του δεν περιορίζεται μόνον στην λειτουργία ενός μηχανήματος κοπής καλαμώνων, αλλά επεκτείνεται σε πληθώρα ενεργειών και δράσεων που δεν αποτελούν αντικείμενου του πολυμηχανήματος της Σύμβασής μας. Στην έγκριση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαχείρισης εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρεται: «Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Υπηρεσία μας δεν φέρει αντίρρηση για το προτεινόμενο Διαχειριστικό Σχέδιο των Καλαμώνων και την υλοποίησή του, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναλύονται στην υποβληθείσα μελέτη και επί πλέον το κόψιμο των καλαμώνων, οι εκσκαφές των διαύλων στο σύνολό τους θα γίνει μόνο με πλωτή βυθοκόρο, η δε διαχείριση των της αφαιρούμενης βιομάζας [σχόλιο δικό μας: εννοούνται οι κομμένοι καλαμώνες, όπως προκύπτει από τη σελίδα 82/98 του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαχείρισης Καλαμώνων της λίμνης της Καστοριάς] να γίνει όπως αυτό προτείνεται στην μελέτη. Στην περιοχή της Διαχειριστικής Μονάδας 1 (Περαστική ζώνη Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς), να γίνουν απαραίτητα εκσκαφές (με πλωτή βυθοκόρο) για την επιφανειακή κυκλοφορία και ανανέωση των νερών ώστε να αποκατασταθούν οι περιβαλλοντικές και οικολογικές διεργασίες, καθώς και τα προβλήματα αισθητικής ρύπανσης και δυσοσμίας που καταγράφονται στη ζώνη αυτή. Τα ανωτέρω έργα και δράσεις να διασφαλίζουν τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών με επιβράδυνση της διαδικασίας διαδοχής από καλαμώνα προς χέρσο και η διατήρηση του εξυγιαντικού ρόλου του καλαμώνα και διασφάλιση της κυκλοφορίας του νερού, μεταξύ των παρόχθιων θέσεων και του εσωτερικού της λίμνης.»

Το πολυμηχάνημα της Σύμβασης δεν είναι βυθοκόρος, αλλά harvester με πολλές λειτουργίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, την προσφορά μας, το prospectus του μηχανήματος (Harvester RS 2000) και το «ενημερωτικό τεχνικό φυλλάδιο» που υπογράφεται από τον κατασκευαστή και τα οποία κατατέθηκαν με την Προσφορά μας και ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε στις 28-11-2017, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης της αρμόδιας Επιτροπής.

Όπως άριστα γνωρίζετε: Η Βυθοκόρος (βυθός + κορέω = καθαρίζω), κοινώς “φαγάνα”, ή βορβοροφάγος, ή “δραγάνα”, ή “ντράγκα”, εκ του αγγλικού όρου “dredger”, είναι ιδιαίτερος τύπος πλοίου, συνηθέστερα πλωτό ναυπήγημα χωρίς δική του πρόωση. Χρησιμοποιείται για εκβαθύνσεις, διανοίξεις, διαπλατύνσεις και γενικά τον καθαρισμό των βυθών, την αξιοποίηση και διαμόρφωση ακτών για κατασκευή λιμενικών, τουριστικών κλπ. έργων (!!). Ο κλασσικός τύπος της βυθοκόρου συνίσταται από μια μηχανική διάταξη με ατέρμονα αλυσίδα που φέρεται σε τύμπανα μεταλλικού πλαισίου. Στους κρίκους της αλυσίδας αυτής φέρονται μικροί κάδοι που όταν φθάνουν στο βυθό με κάποια κλίση παραλαμβάνουν την λάσπη (“ιλύ”) και κατά την επιστροφή τους την απορρίπτουν σε φορτηγίδες ή σε ίδια κύτη (αμπάρια) της βυθοκόρου που όταν γεμίσουν μετακινείται μακράν και τα απορρίπτει από ύφαλα ανοίγματα. Άλλος τύπος βυθοκόρων είναι οι αναρροφητικές οι οποίες διαθέτουν ένα μακρύ πρόβολο, που λαμβάνει διάφορες κλίσεις, σχήματος αρχαίου κριού, όπου φέρεται απορροφητικός σωλήνας και η άκρη του οποίου καταλήγει σε μεγάλη πολυφτερωτή έλικα. Συνήθως αυτό το είδος χρησιμοποιείται σε ποταμούς, ιδίως στις εκβολές για την απομάκρυνση φερόμενης λάσπης.

Τις απλούστερες βυθοκόρους αποτελούν ειδικές πλατφόρμες επί των οποίων φέρεται ερπυστριοφόρος γερανός ξηράς που φέρει «αρπάγη» που πέφτει στο νερό ανοικτή και κατά την ανέλκυση αυτήκλείνει μηχανικά αποσπώντας έτσιμέρος της λάσπης από τον βυθό.

Εκ περισσού σημειώνουμε πως βυθοκόροι τέτοιων τύπων κοστίζουν τουλάχιστον τρεις φορές την τιμή του πολυμηχανήματος της Σύμβασής μας,  δηλαδή είναι της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) [!!!].

Είναι μεγαλύτερα μηχανήματα, με διαφορετικές προδιαγραφές και εντελώς διαφορετικό βασικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι έχουν να διαχειριστούν διαφορετικό έργο από αυτό που σύμφωνα με τη σύμβαση καλείται να διαχειριστεί το δικό μας μηχάνημα.

Στην περίπτωση του δικού μας μηχανήματος, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σας προδιέγραψαν ένα harvester με παρελκόμενα και όχι μία βυθοκόρο, δεδομένου ότι:

1) «Ο χώρος αποθήκευσης εντός του πλωτού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 m3 ενώ η μάζα που μπορεί να φορτωθεί επί του πλωτού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 kg.” Ας σημειωθεί ότι: Τα 10 m3 είναι εύλογη απαίτηση για συγκέντρωση καλαμιών, που πρακτικά δύσκολα φθάνουν το μέγιστο όριο φόρτωσης. Αντιθέτως, η εκσκαφή και απόθεση εντός του πλωτού λάσπης θα ξεπερνούσε με 2-3 γεμίσματα του κάδου το μέγιστο όριο φόρτωσης που προβλέπουν οι προδιαγραφές του πολυμηχανήματος. Ακόμα και πολύ κοντά στην όχθη να επιχειρεί το μηχάνημα, είναι πρακτικά τελείως ανωφελές να προσπαθήσει κανείς να δημιουργήσει διαύλους πραγματοποιώντας εκσκαφές με αυτό το μηχάνημα.

2) «Για την λειτουργία του βραχίονα θα υπάρχουν αν είναι αναγκαίο ποδαρικά στήριξης του πολυμηχανήματος» Ας σημειωθεί ότι: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή κινείται στα πλαίσια των παρελκομένων λειτουργιών του πολυμηχανήματος. Εάν αυτό που η Υπηρεσία σας ήθελε να προμηθευτεί ήταν βυθοκόρος για να δημιουργεί καθαρούς διαύλους με εκσκαφή, τότε δεν θα προβλέπονταν ποδαρικά.

3) «Ο βραχίονας θα μπορεί να δέχεται πολλές κεφαλές εργασίας (π.χ. αντλία αναρρόφησης)» Ας σημειωθεί ότι: Εάν η Υπηρεσία σας είχε προδιαγράψει βυθοκόρο, τότε όλο το μηχάνημα θα ήταν «στημένο» γύρω από την αντλία αναρρόφησης και δεν θα ήταν ένα απλό παρελκόμενο, το οποίο μάλιστα δεν παραγγέλθηκε καν στον παραδοτέο εξοπλισμό της Σύμβασης. Πολύ δε περισσότερο, εάν η αποστολή του συγκεκριμένου μηχανήματος ήταν η διάνοιξη διαύλων ως βυθοκόρος, τότε η τεχνική μελέτη δεν θα περιοριζόταν στην ζήτηση κάδου 200 lt και υδραυλικού βραχίονα 4m, αλλά θα είχαν προβλεφθεί με κάθε τεχνική λεπτομέρεια τα συστήματα ενός τέτοιου μηχανήματος. Στον αντίποδα, η τεχνική περιγραφή ασχολείται σε μεγάλη λεπτομέρεια με τα συστήματα κοπής, το ελάχιστο βάθος κοπής, το πλάτος κοπής, την συλλογή των καλαμιών, την αποθήκευση και την απόθεση, ενώ το Παράρτημα IV του Σχεδίου Διαχείρισης περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια τις εργασίες κοπής καλαμώνων. Είναι εμφανές πως η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών έγιναν με γνώμονα ένα μηχάνημα κοπής καλαμώνων και όχι μιας βυθοκόρου. Σημειώνουμε πως η τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς μας στηρίχθηκε στην προηγούμενη εμπειρία της εταιρείας μας σε τέτοιου τύπου προμήθειες για τέτοιου είδους μηχανήματα κοπής καλαμώνων. Είμαστε σίγουροι δε, ότι οι προδιαγραφές δεν είχαν στόχο να παραπλανήσουν τον ανάδοχο, ονομάζοντας το υπό προμήθεια είδος «πολυμηχάνημα» περιγράφοντας ένα harvester με πολλαπλές λειτουργίες, εννοώντας όμως βυθοκόρο με λάθος προδιαγραφές, αλλά να εξασφαλίσουν την προμήθεια ενός μηχανήματος διαχείρισης της υπερυδατικής βλάστησης, όπως ορίζει το Σχέδιο Διαχείρισης και η σχετική του έγκριση.

Το πολυμηχάνημα έχει την δυνατότητα να εκριζώνει, όπως ζητείται από την Διακήρυξη. Η δυνατότητά του, όμως, αυτή προσφέρεται ως παρελκόμενη λειτουργία ενός harvester και στα πλαίσια των επιδόσεων που του επιτρέπουν οι τεχνικές του προδιαγραφές. Επαναλαμβάνουμε ότι η έγκριση του Υπουργείου ορίζει ότι η εργασία της εκσκαφής στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης πραγματοποιείται μόνο από πλωτή βυθοκόρο και όχι από το προμηθευόμενο μηχάνημα. Δεν έχει προβλεφθεί οποιαδήποτε απαίτηση ή περιορισμός για το πως αυτή επιτυγχάνεται εντός της Διακήρυξης, επιτρέπει όμως η τελευταία στον προμηθευτή να προβλέψει κατά την κρίση του την προσθήκη ποδαρικών στήριξης για λειτουργία.

Βάθος εκτοπίσεως, ή αλλιώς βάθος βύθισης

Στην τεχνική περιγραφή του εργοστασίου, στην 1η σελ. (technical information RS 2000) φαίνεται ότι η βύθιση (Draft) θα είναι από 0,4m έως 0,6m. Ακόμα, στην προσφορά μας στη σελ. 3 δίδεται το εύρος του βυθίσματος από 0,4 (όχι 0,40) έως 0,6m. Είναι εξάλλου ξεκάθαρο ότι ο περιορισμός της βύθισης είναι στο άνω όριο των 60cm στην πλήρη φόρτωση των 1500 kg. Δεν έχει κανένα νόημα και καμία απολύτως τεχνική αξία το κάτω όριο της βύθισης, όταν το μηχάνημα δεν είναι φορτωμένο. Εξάλλου, στη Διακήρυξη, στη σελ. 38, αναφέρεται πως: «Η απαίτηση της μέγιστης βύθισης των 60 cm ισχύει για τις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες κοπής καλαμώνων, οπότε και θα πρέπει να επιχειρεί το πολυμηχάνημα στα αβαθή.»

Πλωτήρες πλεύσης

Προσκομίζουμε επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας περί καταλληλόλητας των συγκεκριμένων πλωτήρων [βλέπε σχετικό 15]. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγει (όπως δηλώνουν συνήθως στα prospectus όλοι οι κατασκευαστές). Το αυτό αναφέρεται και στο prospectus του εν λόγω πολυμηχανήματος».

Η Καμπίνα του χειριστή

Αναφορικά με την καμπίνα χειριστή η Επιτροπή σημειώνει πως: «Η επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ανοιγόμενου παραθύρου στην οροφή της καμπίνας, το οποίο όχι μόνον παρέχει αερισμό, αλλά παρέχει εναλλακτική δυνατότητα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Το παράθυρο ανοίγει και κλειδώνει από μέσα με δύο χειρολαβές. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την τελευταία παρατήρηση περί «έλλειψης συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού ή εξαερισμού στην καμπίνα του χειριστή που δημιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας καθιστώντας δυσχερή τόσο την ασφαλή λειτουργία του ίδιου του πολυμηχανήματος (π.χ. θόλωμα τζαμιών) όσο και την απόδοση του χειριστή του»

Ο κ. Λιγνός μέσω του δικηγόρου του σημειώνει τα εξής: «α) Κλιματισμός, θέρμανση ή ψύξη δεν είχε ζητηθεί στην καμπίνα του χειριστή. Επομένως δεν συνιστούν «έλλειψη» στα πλαίσια της Σύμβασης προμήθειας. Αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, το κάθισμα είναι εργονομικό, με βάση ανάπαυσης βραχίονα τύπου «τεμπέλη». Το κάθισμα είναι ανατομικό, φέρει ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. Υπάρχουν διατάξεις εξαερισμού στο πάτωμα μπροστά στα πόδια του χειριστή, στο πάτωμα πίσω από τον χειριστή και στην οροφή (2 τεμ.) τα οποία κλείνουν π.χ. σε περίπτωση βροχής από μέσα. Η επιτροπή παραλαβής δεν τις διαπίστωσε, αλλά και δεν ρωτηθήκαμε ώστε να τις επιδείξουμε.

β) Προτείνουμε το τζάμι δεξιά της συρόμενης πόρτας να αντικατασταθεί με 4, 3 ή 2 ανοιγόμενα παράθυρα, προκειμένου να ικανοποιηθεί η προδιαγραφή στο σημείο αυτό. Θεωρούμε ως καλύτερη πρόταση να τοποθετηθεί δίφυλλο επάλληλο συρόμενο κούφωμα αλουμινίου, το οποίο κλειδώνει από μέσα, σε χρώμα λευκό, με υαλοπίνακες ασφαλείας Triplex σε διαστάσεις 70 cm x 80 cm.Ακόμα, αν και δεν ζητήθηκε από την Διακήρυξη, το μηχάνημα παραδόθηκε με 2 κάμερες (εμπρόσθια και οπίσθια), οι οποίες πληροφορούν τον χειριστή μέσω οθόνης, ώστε να έχει την βέλτιστη εποπτεία των επιχειρήσεών του. Στην ίδια οθόνη ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί μέσω GPS το στίγμα του τη δεδομένη στιγμή, να “σώζει” διαδρομές που έχει εκτελέσει και πότε (πολύ βοηθητικό στοιχείο στην καταγραφή της εργασίας), να παρακολουθεί την ταχύτητα, τη βύθιση του πυθμένα στο συγκεκριμένο σημείο με την βοήθεια βυθομέτρου, και να ενημερώνεται για την διαμόρφωση του πυθμένα (μενού στα ελληνικά.). Η πόρτα κλειδώνει επιτρέποντας στον χειριστή να μπορεί να αφήσει προσωπικά ή άλλα αντικείμενα εν τη απουσία του.

Φώτα αγκύρωσης – κιγκλιδώματα ασφαλείας

Σχετικά με τα φώτα αγκύρωσης, όπως σημειώνει: «πρόκειται για πολύ εύκολη προσαρμογή που εκ παραδρομής δεν λειτούργησε. Θα επιδιορθωθεί με την κατάλληλη καλωδιακή σύνδεση».
Σχετικά με τα κιγκλιδώματα ασφαλείας, ο ζητούμενο ύψος στις τεχνικές προδιαγραφές ήταν 80 cm. Η προσφορά μας προέβλεπε 110 cm περίπου. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει καλυφθεί και ουσιαστικά και τύποις με το ύψος των 101cm, καθώς η απόκλιση είναι της τάξης του 8% από την προσφορά μας και 26% παραπάνω από την ελάχιστη απαίτησή σας. Σε κάθε περίπτωση, αν και αυτό το ύψος δεν είναι ικανοποιητικό, η προσαρμογή του είναι εύκολη τεχνικά σε πρώτη ζήτηση.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα σχόλια της επιτροπής παραλαβής, ο κ. Λιγνός σημειώνει: «Ναυπηγική μελέτη θα σας κατατεθεί εντός των ημερών, ακόμη και αν δεν είχαμε υποχρέωση γι’ αυτό, καθώς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προσκομίσουμε εκ περισσού το συγκεκριμένο έγγραφο.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τεχνικό φυλλάδιο της δεξαμενής υδραυλικού ελαίου, χωρητικότητας 200 lt (net) και 280lt μαζί με όλο το σύστημα (μαρκούτσια, φίλτρα κλπ). Το ζήτημα δεν επηρεάζει την καταλληλότητα του μηχανήματος για την προβλεπόμενη χρήση, αλλά διευκρινίζεται γιατί σχολιάζεται από την επιτροπή». 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here