Στο ποσό των 243.886 ευρώ ανέρχονται οι απευθείας αναθέσεις έργων του δήμου Καστοριάς για το 2016. Δείτε τη λίστα:

ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Τίτλος έργου “ΕΡΓΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ” Εργολάβος – Ανάδοχος Προυπολογισμός με ΦΠΑ Ημ/νία
Εργασίες κοπής-κλαδέματος επικίνδυνων δένδρων ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19.987,50 5/4/2016
Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εκσκαφής – διάνοιξης τάφρων και επίχωσης στην Τ.Κ. Μελισσοτόπου καθώς και εργασίες επίστρωσης με αμμοχαλικώδη υλικά στην Τ.Κ. Βασιλειάδας ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  του ΒΑΣ 1.550,00 5/4/2016
Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών απαραιτήτων για την εκθάμνωση– διαμόρφωση και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων από αυτοφυή βλάστηση και για την διάστρωση υλικών σε δημ. Οδούς και κοινοχρήστους χώρους στην Τ .Κ. Μανιάκων ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚ 615,00 5/4/2016
Εκτέλεση εργασιών απαραιτήτων για την εξ ́ ολοκλήρου κατεδάφιση παλαιάς διώροφης κατοικίας στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  του ΒΑΣ 1.230,00 5/4/2016
Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ. Καστοριάς   ΕΡΓΑΣΙΑ  Τέρπος Θεόδωρος 6.000,00 5/4/2016
Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης φθορών στο κτίριο του Αρχοντικού Βέργου ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 600,00 6/4/2016
Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 
2.029,50 11/4/2016
Κατεδάφιση εξ ́ολοκλήρου παλαιάς μονώροφης κατοικίας με ισόγειο φερόμενης ιδιοκτησίας Ζησιάδη Παναγιώτη,  στην Τ.Κ. Μεσοποταμίας,  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 676,50 11/4/2016
Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή του Νεκροταφείου Τ.Κ. Μακροχωρίου ΕΡΓΟ Σαλβαρίνας Δημήτριος 2.000,00 15/4/2016
Διαμόρφωση βρύσης Γυμνασίου Δ.Κ. Μανιάκων ΕΡΓΟ Κρεπενιώτη Νικόλαος 2.500,00 15/4/2016
Διαμόρφωση –αποκατάσταση αύλειου χώρου ενυδρείου Δ.Ε. Καστοριάς ΕΡΓΟ Χρήστος Μίντζιας & ΣΙΑ Ε.Ε. 7.193,22 15/4/2016
Κατασκευή τεχνικού στην περιοχή Νταηλάκη Δ.Ε. Καστοριάς ΕΡΓΟ Μπαχαδέρογλου Σταύρος 7.193,00 19/4/2016
Ολοκλήρωση πεζόδρομου Αμύντα Δ.Κ. Καστοριάς ΕΡΓΟ Τσιτσικλή Βασίλειος 7.200,00 19/4/2016
Διαμόρφωση  πλατείας  Αγ. Δημητρίου Δ.Κ. Καστοριάς ΕΡΓΟ Κρεπενιώτη Νικόλαος 7.000,00 19/4/2016
Συντήρηση  κλειστού γυμναστηρίου ΕΠΑΛ (συνέχιση εργασιών) ΕΡΓΟ Τεχνική Εταιρεία Ακρόλιθος 5.600,00 19/4/2016
Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος  οδού  Καραολή  και  Κύπρου  (Β ́Φάση) ΕΡΓΟ Βυσούλης Ιωάννης 7.200,00 19/4/2016
Επισκευή–συντήρηση  9ου Δημοτικού  σχολείου  Καστοριάς ΕΡΓΟ Βυσούλης Ιωάννης 2.500,00 19/4/2016
Συντήρηση  Τερζάκειων Λουτρών Δ.Ε. Καστοριάς (Β ́Φάση) ΕΡΓΟ Σκρέκα Κωνσταντίνα 2.500,00 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Βιτσίου ΕΡΓΑΣΙΑ Ράνδου Αρτεμις 5.289,00 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Κλεισούρας ΕΡΓΑΣΙΑ Ράνδου Αρτεμις 553,50 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Αγ. Αναργύρων ΕΡΓΑΣΙΑ Ράνδου Αρτεμις 7.626,00 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Μεσοποταμίας ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 13.308,60 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Καστρακίου ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 2.959,00 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Μακεδνών ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΘΕΜ.  12.207,75 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Αγ. Τριάδας ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΣΙΤΣΙΩΜΗΣ ΓΕ0ΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝ. 12.755,10 19/4/2016
Εργασίες αποψίλωσης και εξωραισμού χώρων πρασίνου Δ.Ε Κορεστείων ΕΡΓΑΣΙΑ Σαλβαρίνας Δημήτριος 10.307,40 19/4/2016
Βοηθητικές εργασίες υπαίθρου για την διαχείριση του δάσους Κλεισούρας ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 17.206,47 26/4/2016
Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε Μεσοποταμίας ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 8.000,00 10/5/2016
Εκτέλεση εργασιών απαραιτήτων για την εξ ́ολοκλήρου κατεδάφιση παλαιάς διώροφης κατοικίας και ισογείου βοηθητικού κτίσματος, στην Τ.Κ. Μεσοποταμίας ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1.500,00 10/5/2016
Εκτέλεση εργασιών χρωματισμού εσωτερικών επιφανειών του πρώην Κ.Π.Ε Δήμου Καστοριάς ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖ. 7.200,00 10/5/2016
Καθαρισμός αύλακα Τ.Κ. Αυγής ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.500,00 10/5/2016
Επισκευή -συντήρηση κλειστού  γυμναστηρίου  Τ.Κ.  Μαυροχωρίου(β ́φάση) ΕΡΓΟ Βελισαρίδης  Ανέστης 7.200,00 13/5/2016
Εργασίες με σκοπό την διάνοιξη της οδού πρόσβασης από και προς το αντλιοστάσιο άρδευσης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Αγίας Κυριακής ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1.500,00 23/5/2016
Εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης των υδατόπυργων και εγκαταστάσεων δικτύων παροχής νερού, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που θα απαιτηθούν, για τους γεωργικούς ψεκασμούς στις περιοχές Μαυροχωρίου, Χιλιοδένδρου και Ποριάς ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.000,05 15/6/2016
Εργασίες επέκτασης λαχανόκηπου Καστοριάς ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.849,02 13/7/2016
Εργασίες κατεδάφισης κατασκευών χώρου επέκτασης δημοτικού λαχανόκηπου ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5.850,00 14/7/2016
Συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς – Βιτσίου  – Κορεστείων ΕΡΓΟ Σαραμπίνας  Ευστάθιος 7.000,00 8/7/2016
Συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας ΕΡΓΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7.000,00 8/7/2016
Συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικών  Ενοτήτων  Μεσοποταμίας -Καστρακίου ΕΡΓΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7.000,00 8/7/2016
Συντήρηση καλλιέργειας πηγής Τ.Κ.  Μακροχωρίου  (τροφοδοσία  ποτίστρων  ζώων) ΕΡΓΟ Σαλβαρίνα Δημήτριος 2.500,00 8/7/2016
Διαμόρφωση εισόδου για ΑΜΕΑ Τ.Κ. Σιδηροχωρίου ΕΡΓΟ Καραβελιάς Στέργιος 7.000,00 8/7/2016

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here