Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ 11/036/2020 (ΦΕΚ 55Α΄) παρατείνεται έως 30/06/2020 η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019, για την υποβολή δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων για τον υπολογισμό των φόρων τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, χωρίς την επιβολή προστίμων και δίχως αναζήτηση διαφορών για παρελθόντα έτηΔιαφορές που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 01/01/2020. 

Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις με τους εξής τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr

β) Στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς, εντός της ανωτέρω προθεσμίας,  προσκομίζοντας για την ορθή δήλωση των στοιχείων

  • πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης και
  • Ε9 ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο τίτλου κτήσης ή οικοδομικής άδειας ή δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων.

Σημειώνουμε ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με την οποία οι  Ο.Τ.Α. αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία  της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ (Ε9), που αφορούν σε ακίνητα εντός της διοικητικής τους περιφέρειας.

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here