Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2020 Υ.Α. «Λειτουργία
Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878), σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς (σύμφωνα με το συνημμένο).

Πληροφορίες: Βαρβάρα Μπελερή, Διευθύντρια
Τηλ. σχολείου: 2467028605
Email: [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ→ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022):
http://gym-mous-kastor.kas.sch.gr/index.html
Η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
Βαρβάρα Μπελερή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here