Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου   διακηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισ??ένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 32.054,68 € και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 21/2016 μελέτης .

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών  στην Διεύθυνση  Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Αργους Ορεστικού  Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό   13η Ιουλίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη  ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΧΡΙ 12:30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), καθώς επίσης συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και ενώσεις προμηθευτών.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙA ΟΜΑΔΑ Ή ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας εκτός του Φ.Π.Α., και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.argosorestiko.gr.  . Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου και των ΝΠ.

Ο Δήμαρχος

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης


Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να “κατεβάσετε” τα σχετικά έγγραφα

Διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Α- ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Β – ΟΠΑΚΠΑ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Γ- ΔΗΚΕΔΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Δ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ Ε – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here