Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης αυτού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες των ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, Κορεστείων και Βυσσινιάς-Οξυάς, προϋπολογισμού 41.310,10 ευρώ.

Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης αυτού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες των ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, Κορεστείων και Βυσσινιάς-Οξυάς, ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 09 Αυγούστου 2023.

Με τον διαγωνισμό αυτό, προϋπολογισμού 41.310,10 € , θα γίνει προμήθεια υλικών τα οποία θα αφορούν:

1. Για το ΤΟΕΒ Βυσσινιάς-Οξυάς, την επισκευή 7 υδροληψιών στην Τ.Κ. Βυσσινιάς και 7 υδροληψιών στην Τ.Κ. Οξυάς, προϋπολογισμού 4.754,9 €

2. Για το ΤΟΕΒ Κορεστείων, την αποκατάσταση τμήματος αγωγού του αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 9.920,0 €

3. Για το ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, την αντικατάσταση ενός κινητήρα και μίας αντλίας με όλα τα παρελκόμενα του αρδευτικού, προϋπολογισμού 26.635,2 €

Η προμήθεια των εν λόγω υλικών θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας – Έργο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση-Βελτίωση Εγγειοβελτιωτικών Έργων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΣΑΕΠ 541.»

Η Περιφερειακή Αρχή με έργα και πράξεις επενδύει στον πρωτογενή τομέα και υλοποιεί έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξή του, θέτοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών στις βασικές της προτεραιότητες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here