Το 17ο Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται απο 2 μείζονος σημασίας θέματα.

Το προσχέδιο για την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο οποίο συνεισέφεραν εποικοδομητικά μέσα από τις διαβουλεύσεις που έγιναν αρκετοί φορείς, αλλά και πολίτες της πόλης και ουσιαστικά αφορά την πολιτική του δήμου για τα επόμενα 5 έτη, που θα βελτιώσει την καθημερινότητα, τις υποδομές και τις προοπτικές ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό.
Επίσης ο δήμος Καστοριάς επιδιώκει κονδύλια διασυνοριακής συνεργασίας με την Αλβανία, με την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Interreg που αφορούν σε στόχους περιβαλλοντικούς, πολιτικής προστασίας και συνεργασίας σε τουριστικό επίπεδο.

Μπορείτε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο[email protected] ή να γράψετε απ’ ευθείας το μήνυμά σας στην φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην δεξιά πλευρική στήλη του blog ή ακόμα να αφήσετε ένα δημόσιο σχόλιο κάτω από αυτή την ανάρτηση.

Τα θέματα για τα οποία δεν έχουμε ακόμα τις εισηγήσεις, θα τα ενημερώνουμε όταν αυτές παραλαμβάνονται.

Θέματα:

1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.Έγκριση Προσχεδίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣΑΝΑΠΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

3.Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016.
(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

4.Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

5.Έγκριση υποβολής Πρότασης Ένταξης Έργουστο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA-CBS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

6.Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνων Κωπηλασίαςστο πλαίσιο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος,στην Καστοριά και έγκριση δαπανών.

7.Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου, που εντάσσονταιστο θεσμό «Πολιτιστικό Καλοκαίρι2016» και έγκριση δαπανών.

8.Έγκριση επιχορήγησης Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Τοιχιού για διοργάνωση εκδηλώσεων.
(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

9.Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

10.Έκθεση διόρθωσης της από 1ης.1.2011Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων τουΔήμου Καστοριάς.

11.Κατανομή πιστώσεωνστις Σχολικές Επιτροπές του ΔήμουΚαστοριάς από τους ΚΑΠ 2016 για την κάλυψηλειτουργικών δαπανών σχολικών κτιρίων.

12.Ορισμός ΕκπροσώπουΔήμου Καστοριάς στην Έκτακτη ΓενικήΣυνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.

13.Λήψηαπόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης τουέργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ» προϋπολογισμούδαπάνης 1.811.516,00 Ευρώ.

14.Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 156 /2016 απόφασης ΔΣ. με θέμα:«ΈγκρισηΠρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών», γιατον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

15.Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.
Μέρος Α
Μέρος Β

16.Έγκριση 2ουΑ.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΜΠΑΣΑΡΑ».

17.Έγκριση 5ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here