Μέ τήν προσήκουσα λαμπρότητα ἐορτάθηκε ἡ Μεγάλη Δεσποτικη καί Θεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στό χιονισμένο Ἄργος Ὀρεστικό καί συγκεκριμένα στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ, ὅπου τιμᾶται τό ἀντίγραφο τῆς Ἱερά Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, τῆς ὁποίας τό ἱερό εἰκόνισμα δεσπόζει ἀπέναντι ἀπό τόν Δεσπότη Υἱό καί Θεό Της.

Τό πρωί τῆς ἑορτῆς στόν ὡς ἄνω ἀναφερόμενο Μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.Καλλινίκου. Τόν Σεβασμιώτατο λειτουργό πλαισίωσε ὁ ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ π.Πασχάλης Μουτζίκης ἐνῶ τά ἱερά ἀναλόγια κόσμησαν οἱ ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμα τοῦ ἀναφέρθηκε στά νοήματα τῆς φωτεινῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, τονίζοντας τήν φράση τοῦ δικαίου Συμεών «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου Δέσποτα ἕν εἰρήνη».

Εἶπε ὅτι ἡ φράση αὐτή εἶναι ἡ κάτ’ ἐξοχήν ἀντιμετώπιση τοῦ θάνατου πού ὀφείλεται ὄχι σέ κάποια ἀνθρώπινη γενναιότητα ἤ ἰδεολογία, ἀλλά στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖον ὁ Συμεών κρατοῦσε στά χέρια του.

Στήν συνέχεια συνδύασε αὐτή τήν γενναία φράση τοῦ Δικαίου Συμεών μέ τό «νῦν ἀπολύεις» τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Καστορίας κυροῦ Γρηγορίου Γ’, ὅπως καταγράφεται στήν θαυμάσια διαθήκη του:

*

«Νομίζω ὅτι δέν φοβοῦμαι τόν θάνατο.

Δηλαδή: Μέ τρομάζει τό πλησίασμά του. Ἀλλά δέν λυποῦμαι νά φύγω ἀπό τόν παρόντα κόσμον.

Δέν ἀγάπησα μέ τήν καρδιά μου οὔτε χρήματα, οὔτε κοσμήματα, οὔτε σπίτια, οὔτε τήν ἴδια μου τήν ὑγεία, οὔτε τό καλό φαγητό, οὔτε τήν σωματικήν μου ἀνάπαυσιν.

Μόνο τούς ἀνθρώπους ἀγάπησα, εἴτε συγγενεῖς, ὅπως τήν ἀδελφήν τῆς μητέρας μου θεία Αἰκατερίνη, εἴτε ξένους καί ἀγνώστους.

Καί σεῖς νά προσεύχεσθε διά τούς ἀγνώστους σας, νά τούς ἐλεήση ὁ Κύριος. Θά γίνουν εἰς τήν ζωήν τους θαύματα μέ τήν προσευχήν σας, χωρίς νά τό πληροφορηθῆτε, ὅπως καί ἐκεῖνοι θά ἀγνοοῦν ὅτι ἡ δική σας προσευχή τούς εὐεργέτησε.

Περισσότερο νά προσεύχεσθε ὑπέρ σωτηρίας τῶν ἀρρώστων καί τῶν ἰατρῶν τους, τῶν ναυτικῶν, τῶν στρατιωτικῶν καί πάντων τῶν κινδυνευόντων. Ἐπίσης ὑπέρ τῶν παραστρατημένων.

Νά δίνη ὁ Κύριος φωτισμένο μυαλό εἰς ὅλους τούς ἀνθρώπους. Διότι ὅλα τά κακά προέρχονται ἀπό τόν σκοτισμό τοῦ μυαλοῦ ὑπό τοῦ πονηροῦ, – ἀπό ἐκεῖ ἐξασθενεῖ ἡ θέλησις. Καί ὅλα τά καλά ἀπό τόν φωτισμό τοῦ μυαλοῦ ὑπό τοῦ Ἰησοῦ – καί τότε ἐνισχύεται ἡ θέλησις.

Δέν λυποῦμαι διά τόν θάνατον, παρά μόνον διότι θά στενοχωρήσω τούς ἀνθρώπους καί διότι «τρέμω τήν φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως». 60 χρόνια ζωῆς δέν μοῦ ἦσαν ἀρκετά διά νά μετανοήσω, ὁ ἀχάριστος ἐγώ.

Ἀσφαλῶς ὅμως πιστεύω καί ἐλπίζω «εἰς τό ἔλεος τῆς εὐσπλαχνίας» τοῦ Κυρίου».

*

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν Θεία Λειτουργία καί εὐχήθηκε καταλλήλως πρός τό Ἐκκλησίασμα.

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Ἀκοῦστε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here