Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τίς Ἅγιες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, θά πραγματοποιήσει τόν καθιερωμένο Ἔρανο τῆς Ἀγάπης γιά τό ἔτος 2021.

Συγκεκριμένα ἀπό τίς 6 ἕως τίς 20 Δεκεμβρίου 2021, τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, μέ τήν δική σας συμπαράσταση θά ἐνισχύσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέσω τῶν ὀκτώ (8) Τραπεζῶν Τροφίμων, τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγάπης καί ἄλλων φιλανθρωπικῶν δράσεων.

Ὁ πλοῦτος καί τά ἀγαθά, τά ὁποῖα μᾶς χάρισε ὁ Θεός, δέν εἶναι δικά μας! Ἀνήκουν σέ Αὐτόν καί στούς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν. Εἴμαστε, μέ ἄλλα λόγια, διαχειριστές αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν μέ βάση τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.

Προσφέροντας τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἔχοντες ἀνάγκη, τήν προσφέρουμε στόν ἴδιο τόν Χριστό. Ἀνοίγοντας τήν καρδιά μας, στούς φτωχούς ἀδελφούς μας, τήν ἀνοίγουμε στόν ἴδιο τόν Χριστό.

Στά ἀδιέξοδα τῆς ἐποχῆς μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συμπαραστέκεται μέ ξεχωριστή διάθεση καί ἱεραποστολικό ζῆλο σέ κάθε ἄπορο ἀδελφό μας. Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, νά συμμετάσχετε καί φέτος, ὅπως κάνατε καί τίς ἄλλες χρονιές, στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

Γνωρίζω ὅτι πολλοί δέν ἔχουν κάποιες δυνατότητες, ὅπως γνωρίζω ὅτι κάποιοι ἄλλοι ἀδελφοί μας δέν ἔχουν καθόλου δυνατότητες.

Τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως στό φιλανθρωπικό τομέα τό γνωρίζετε καί δέν χρειάζεται νά τό παρουσιάσουμε. Ὅ,τι προσφέρουμε, γίνεται τροφή γιά τούς πεινῶντες, φάρμακα γιά τούς ἀσθενεῖς, βοήθεια γιά τούς ἐμπεριστάτους, στηριγμός γιά κάθε κλονισμένη ὕπαρξη. Εἶμαι βέβαιος ὅτι καί φέτος θά δώσετε τό παρόν, γιατί ὁ λαός αὐτῆς τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς ξέρει νά ἀγαπᾶ καί νά συντρέχει.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γι’ αὐτήν τήν συμμετοχή σας, καθώς καί ὅλους ἐκείνους πού θά καταβάλουν κόπο καί μόχθο στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Σᾶς εὔχομαι δέ, πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Εὐχέτης πρός τόν Δεσπότη Χριστό

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here