Την ένταξη πράξεων που αφορούν τη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του υπομέτρου «Στήριξη για επενδύσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του μέτρου «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Πρόκειται για έργα που αφορούν την αγροτική οδοποιία και χρηματοδοτούνται από εκχωρούμενους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πίνακας των Εντασσόμενων Πράξεων

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπολογισμός (€) Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (€) Μη επιλέξιμες λοιπές αξίες (€)
Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου Δήμος Βοΐου 90.000,00 90.000,00 0,00
Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Πρόσβασης προς Κτηνοτροφικές Μονάδες Τ.Κ. Φελλίου Δήμος Γρεβενών 240.000,00 240.000,00 0,00
Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Αρρένων (Β’ φάση) Δήμος Νεστορίου 27.769,00 27.769,00 0,00
Αγροτική ΟδοποιίαΤ.Κ. Σταυροποτάμου Δήμος Καστοριάς 136.124,47 136.124,47 0,00
Αγροτική Οδοποιία Περιοχών Πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη Δήμος Άργους Ορεστικού 240.000,00 240.000,00 0,00
Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Γαλατινής Δήμου Βοΐου Δήμος Βοΐου 100.000,00 100.000,00 0,00
Βελτίωση Οδού Πρόσβασης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου Δήμος Αμυνταίου 227.000,00 227.000,00 0,00
Έργα Πρόσβασης σε Γεωργική Γη στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού Δήμος Σερβίων – Βελβεντού 223.000,00 223.000,00 0,00
Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας Δήμος Εορδαίας 240.000,00 240.000,00 0,00
Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ.Κορησού Δήμος Καστοριάς 102.428,03 102.428,03 0,00
Αγροτική Οδός Οικισμού Πολυανέμου Δήμος Νεστορίου 211.707,32 211.707,32 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.838.029,00 1.838.029,00 0,00

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here