Ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Τσούκας  και το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας θα ήθελαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικά προς τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος υπέγραψε τη δράση για την έγκριση  ενίσχυσης της εξωστρέφειας 75 πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 6.086.600,00€ και θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 – «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την πράξη αυτή, ενισχύονται οι επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με υφιστάμενα ή διαφοροποιημένα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε ήδη υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές.

Με εκτίμηση,
Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here