Ενδιαφέρουσα και αναλυτική ήταν η πρόταση-εισήγηση που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια εκδήλωσης της ΝΟΔΕ Καστοριάς με θέμα  «Επανεκκίνηση της πραγματικής Οικονομίας – προκλήσεις και προτάσεις για έξοδο από την κρίση», ο Ναούμ  Μαρκόπουλος, Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, την οποία και παρέδωσε στον Βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμα Χρήστο.

Προς κ. Χρήστο Δήμα, Βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομίας & Ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας.

Κύριε Δήμα,

Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται ένα σωστό και υγιές περιβάλλον για να είναι γόνιμη και χρήσιμη για την Κοινωνία και μέσω της παραγωγής πλούτου να αυξάνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Η υγιής Ιδιωτική Οικονομία είναι με τη Νέα Δημοκρατία, διότι μόνον αυτή στη σύγχρονη Ιστοριά τη στήριξε και έλαβε αποφάσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές.

Η επανεκκίνηση της Οικονομίας χρειάζεται ένα κλίμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο Εξωτερικό, το οποίο μόνο ο Πρόεδρος μας μπορεί να προσδώσει.

Για να γίνουν επενδύσεις σε μία Χώρα χρειάζεται να παρέχει Ασφάλεια, σωστή Φορολογία, ικανό κόστος Ασφάλισης, Υποδομές και συνδιασμένες μεταφορές, υγιές Τραπεζικό σύστημα και εξειδικευμένο παραγωγικό  δυναμικό.

 

Εδώ στην πατρίδα μας, την Καστοριά, προσπαθήσαμε στο παρελθόν να βάλουμε στέρεες βάσεις σε όλες τις παραπάνω παραμέτρους, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας και το βιοτικό μας επίπεδο, αυξάνοντας την εργασία και τον πλούτο της περιοχής.

Ενεργόντας από κοινού και γρήγορα, το Επιμελητηρίο, οι επιχειρηματικοί φορείς, το Εργατικό Κέντρο, οι Δήμοι, η Νομαρχία και η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Βουλευτή, καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα λίγων μόνον ετών, να αναπτύξουμε όλες τις παρακάτω δομές για να αυξήσουμε την απασχόληση και την Οικονομία συνολικά:

Τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, που επιλέχθηκε πρώτος σε επίπεδο Περιφέρειας, αφήνοντας τη Φλώρινα σε δεύτερη φάση.

 

Το Βιομηχανικό Πάρκο, το οποίο αρχικώς είχε ξεκινήσει ως Βιοτεχνικό/χαμηλής όχλησης, αλλά με την παρέμβαση του Επιμελητηρίου μας και μελών του Νομαρχιακού συμβουλίου εξελίχθηκε σε Βιομηχανικό Πάρκο/μέσης όχλησης, με στόχο την ένταξη επιχειρήσεων μεγαλύτερης δυναμικής.

 

Το Διεθνή Αερολιμένα Καστοριάς, με την επέκταση του διαδρόμου για την προσέγγιση μεγάλων αεροσκαφών, τον μερικό εκσυγχρονισμό του και τη σήμανση των γύρω βουνών με φώτα ασφάλειας πτήσεων ώστε να καταστεί Διεθνές.

 

Το ΤΕΙ Καστοριάς, με Τμήματα που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, όπως το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, το τμήμα Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας και το τμήμα  Εφαρμοσμένης πληροφορικής.

Δυστυχώς δεν πετύχαμε την ανεξάρτητη λειτουργία του, καθώς λείπει ένα 4ο τμήμα ακόμη για να έχει αυτοτελή Διοίκηση και υπαγόμαστε στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

 

Την ένταξη της εκτροφής των Γουνοφόρων ζώων στον Αναπτυξιακό Νόμο, με την ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου αρχικώς έως και το 2008 και την ενίσχυση των υποδομών των εκτροφείων εν συνεχεία μέχρι και σήμερα, η οποία σε συνδυασμό με:

 

τη δημιουργία εργοστασίου ζωοτροφών,

τη δημιουργία εργοστασίου αδρανοποίησης των ζωικών αποβλήτων και υπολειμάτων (redering),

τη δημιουργία ξηραντηρίων γουνοφόρων δερμάτων

τη δημιουργία σύγχρονων Βυρσοδεψείων Γουναρικών,

δημιούργησε την πλήρη καθετοποίηση του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας.

 

Την υπαγωγή του Νομού στα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να είναι ανταγωνιστικές οι επενδύσεις που δημιουργήθηκαν, αλλά και οι επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια μέσα από τα φωτοβολταικά πάρκα.

Σήμερα όμως ανήκουμε στη χαμηλότερη ζώνη λόγω της ΔΕΗ…

 

Τη δημιουργία φραγμάτων σε πολλά σημεία πέριξ του υδάτινου ορίζοντα της λίμνης και όχι μόνον, για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων και τη συγκράτηση των φερτών υλών προς τη λίμνη, η οποία σήμερα βρίσκεται στα καλύτερα της των τελευταίων δεκαετιών

 

Την ένταξη του φράγματος Νεστορίου, σε συνδυασμό με ένα Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, όπου το πρώτο θα αρδεύσει μεγάλες εκτάσεις στον κάμπο της Μεσοποταμίας και άλλες εκτάσεις, ενώ το δεύτερο θα δώσει ένα μεγάλο εισόδημα στους Δήμους της περιοχής μας.

 

Το νέο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, αποκλειστικά από Ιδιωτικά κεφάλαια και εσωτερικό εμβαδόν 13.000 τ.μ.

 

Την ένταξη μας στα προγράμματα LEADER και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης αγροτικού χώρου όπου δημιουργήθηκαν αρκετά και πολύ αξιόλογα Τουριστικά καταλύματα σε όλο το Νομό αλλά και υλοποιήθηκαν επενδύσεις μεταποίησης και αποθήκευσης αγροτικών προιόντων για τα όσπρια και τα μήλα του Νομού μας.

 

Την ενίσχυση των Γουνοποιητικών επιχειρήσεων με δύο εξειδικευμένα προγράμματα για την εξωστρέφεια τους, όπως το «ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ» και το «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ».

 

Τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Γούνας του HONG KONG, τη μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση Γούνας με το ετήσιο ποσό των € 100.000 ευρώ μέσω του Enterprise Greece και την ετήσια ενίσχυση των Ελληνικών Διεθνών Εκθέσεων Γούνας με ποσά της τάξης των € 15 – 25.000 ευρώ ετησίως.

 

Ένα μεγάλο καινοτόμο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης παρέμβασης για την απασχόληση 1.250 ανέργων και επαπειλλούμενων εργαζομένων, το οποίο ενίσχυσε το κόστος ασφάλισης τους για 24 μήνες, με τη δέσμευση της διατήρησης των θέσεων αυτών από τις επιχειρήσεις για ακόμη 12 μήνες από το έτος 2010 έως και το 2013. Ενισχύθηκαν:

300 νέες Θέσεις Εργασίας,

100 νέες επιχειρήσεις από ανέργους,

200 επαπειλούμενοι εργαζομένοι στις επιχειρήσεις,

150 άνεργοι με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,

350 άνεργοι για κατάρτιση και επανακατάρτιση τους και

150 άνεργοι για την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας.

 

Ο συνολικός προυπολογισμός ανήλθε σε € 18.000.000 ευρώ, καθώς εκτός από τα € 13.511.000 ευρώ της ενίσχυσης για τους πρώτους 24 μήνες, οι επιχειρήσεις για τους 12 μήνες πρόσθετης απασχόλησης δαπάνησαν ακόμη € 5.000.000 ευρώ ίδια κεφάλαια. Έτσι, τα € 13.000.000 περίπου μπήκαν στα ταμεία του ΙΚΑ (με τα € 3.000.000 από αυτά να πηγαίνουν στο ταμείο του ΟΑΕΔ), ενώ τα υπόλοιπα € 5.000.000 κινήθηκαν στην αγορά της Καστοριάς δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

 

Το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα σχέδιο οφέλους και για τις δυό πλευρές, το Δημόσιο και την τοπική Οικονομία, διότι το 75% του προυπολογισμού καλύφθηκε από την Ε.Ε., ενώ μόνον το υπόλοιπο 25% από τον Κρατικό προυπολογισμό.

Δηλαδή, ενώ το Κράτος δαπάνησε μόνον € 3.200.000 ευρώ, το ΙΚΑ έβαλε στα ταμεία του € 13.000.000, τα έσοδα του Κράτους αυξήθηκαν άμεσα και έμμεσα από τους φόρους των νέων επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις με ποσά πολλαπλάσια των € 3.200.000 που δαπάνησε μέσα σε αυτούς τους 36 μήνες, οι επιχειρήσεις τονώθηκαν, οι άνεργοι

μειώθηκαν και η Οικονομία του Νομού ενισχύθηκε συνολικά.

 

Άρα, ήταν ένα σχέδιο WIN – WIN για την Τοπική και την Εθνική Οικονομία, ενώ επίσης τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 40% των ανέργων που στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα συνεχίζουν να βρίσκονται στην εργασία τους μέχρι και σήμερα, εν μέσω κρίσης.

Τέτοια προγράμματα θα πρέπει να επανέλθουν στο προσκήνιο και να στηρίξουν πολλούς ανέργους της Χώρας, όπου η Ανεργία έχει ανέλθει δραματικά και να αναχαιτήσουν την εκροή των νέων στο εξωτερικό.

 

Κύριε Δήμα,

Ο Νομός Καστοριάς, αν και στην άκρη της Ελλάδος, με μία δύσκολη γειτονιά όπως αυτή της Αλβανίας και της FYROM, μέσα από τους 3 εξωστρεφείς τομείς της Οικονομίας μας, δηλαδή:

τον κλάδο της Γουνοποιίας που εξάγει τα προιόντα του σε ποσοστό 100%,

τον κλάδο των Μηλοπαραγωγών που εξάγει τα προιόντα του σε ποσοστό 80% και

τον κλάδο των φασολοπαραγωγών και παραγωγών οσπρίων που εξάγει τα προιόντα του σε ποσοστό 50%,

είναι ένας υπερεξωστρεφής Νομός της χώρας.

 

Και τι σημαίνει εξωστρεφής Νομός;

Σημαίνει ότι τα έσοδα προέρχονται από το εξωτερικό και δεν δαπανώνται από τους πολίτες της χώρας εσωτερικά. Δηλαδή αποτελούν την πιό υγιή πηγή εσόδων για τη στήριξη της Οικονομίας.

 

Τι συνέβει όμως;

Πως έφτασε η Καστοριά σε ποσοστά Ανεργίας της τάξης του 35%;

Γιατί φεύγουν οι νέοι στο Εξωτερικό;

Γιατί ενώ δημιουργήσαμε τόσες δομές και υποδομές ώστε να βγούμε μπροστά στην Παγκόσμια Οικονομία με καθετοποιημένη παραγωγή και ανταγωνιστική τιμολόγηση, βρισκόμαστε ουραγοί;

 

Η απάντηση κρύβεται στην κακοδιαχείριση που διέλυσε τη Χώρα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποφάσεις της κρίσιμης περιόδου μετά την Οικονομική κρίση, οι οποίες έριξαν σε κάθετη πτώση την Οικονομία.

Αντί δηλαδή να προχωρήσουμε αρχικά όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος, με κουρέματα καταθέσεων (οι οποίες τότε ανέρχονταν σε 320 δις) και με άμεσες μεταρρυθμίσεις της λειτουργίας της Χώρας που θα έδιναν έναν νέο Αναπτυξιακό χαρακτήρα στην Οικονομία, ελαφρύνοντας τις επιχειρήσεις φορολογικά για να είναι ανταγωνιστικές,

εμείς επιλέξαμε να κρατήσουμε τις Τράπεζες άρρωστες, δίδοντας τους έως και σήμερα πλέον των 100 δις εξασφαλίσεων/εγγυήσεων, όταν οι ίδιες δεν υποστήριζαν την Οικονομία και τελικά ξεπουλήθηκαν με το ποσό των 10 δις ευρώ και μόνον σε ξένα κεφάλαια.

 

Επιπλεόν, αντί να μειώσουμε τη φορολογία και να μεγαλώσουμε τη φορολογική βάση, την αυξήσαμε, δημιουργώντας μεγάλη έλλειψη ανταγωνιστικότητας στα προιόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Που φτάσαμε σήμερα;

Με καταθέσεις μόνον 85 δις.

Με συντάξεις πείνας.

Με ελλειματικές ή χρεωμένες επιχειρήσεις, λόγω της απότομης ύφεσης κατά 35% και πλέον στην Οικονομία σε διάστημα λίγων ετών.

Με πραγματική φτωχοποίηση όλων των τάξεων (χαμηλής, μεσαίας και υψηλής), καθότι οι πτωχοί πείνασαν και οι πλούσιοι πτώχευσαν.

 

Και τι κάναμε για αυτά;

Μετά από έναν μεγάλο αγώνα για την ομαλοποίηση της Οικονομίας, βγάλαμε στην κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα κλείνοντας τις Τράπεζες ακόμη και για τις υγιείς επιχείρησεις και τον Τουρισμό με τα capital controls, γίναμε ρεζίλι διεθνώς και σήμερα ζούμε σε μία Οικονομία χώρας που μοιάζει κυριολεκτικά σε μεταπολεμική περίοδο, στην οποία αντί να έρχονται επενδύσεις συνεχίζουν να φεύγουν.

 

Τι περιμένει σήμερα ο Κόσμος από εμάς;

Να επαναφέρουμε την Εθνική Οικονομία σε επίπεδα προ κρίσης, με ανοιχτές τις Τράπεζες, με διατήρηση και άνοδο των μισθών και των συντάξεων, με γεμάτα Κρατικά και ασφαλιστικά ταμεία, με αναπτυγμένο ΠΔΕ και με σωστή λειτουργία της Υγείας, της Παιδείας.

Όλα αυτά παράλληλα με τη μείωση της φορολογίας και τη μείωση του κόστους εργασίας, σε συνδυασμό με την ασφάλεια της χώρας για την προσέλκυση Τουριστών και επενδύσεων, οι οποίες χρειάζονται ένα σωστό περιβάλλον για να έρθουν και να δώσουν δουλειές.

Και ακόμη περισσότερα με τη μείωση της γραφειοκρατίας, με ολοκλήρωση των χρήσεων γής, με την ανάπτυξη και τη διατήρηση των υποδομών, με τη στήριξη των εξαγωγών, με τη διευκόλυνση των ηλικιωμένων και των Οικογενειών σε δομές στήριξης τους, και άλλα πολλά που ήταν ζητούμενα ακόμη και πρίν την Οικονομική κρίση.

Και όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν:

– με τις καταθέσεις των Ελλήνων μειωμένες κατά 60%, λόγω της παρατεταμένης κρίσης.

– με την εκροή 500.000 ενεργών Ελλήνων στο εξωτερικό.

– με μισθούς πείνας.

– με συντάξεις μισές.

– με τον Τουρισμό να μαζεύει τα κομμάτια του τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να προσπαθεί να επανέλθει.

– με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις πληγωμένες.

– με την αγροτική οικονομία σε εξουθένωση.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει στον πολίτη είναι το αν μπορούμε να τα πράξουμε όλα αυτά, να επανεκκινήσουμε την Οικονομία και τον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

 

Ναι μπορούμε, υπό προυποθέσεις!

Κατ΄αρχήν είναι η ευκαιρία για όλους μας, με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ξαναρυθμίσουμε το Κράτος, διότι το θέλει και το μπορεί.

Η Ελλάδα πρέπει να ξαναγίνει ένα κομμάτι με την Ευρώπη και να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τους εταίρους της και τη Διεθνή αγορά.

Πώς;

Προσελκύοντας επενδύσεις, για να προκύψουν θέσεις εργασίας,

Επαναφέροντας το Τραπεζικό σύστημα σε πλήρη λειτουργία, το οποίο σημειωτέον ακόμη δεν έχει απομακρύνει τα κόκκινα δάνεια,

Φροντίζοντας να μειώσουμε το Κράτος, χωρίς απολύσεις, ώστε να γίνει σύγχρονο και λειτουργικό,

Φροντίζοντας να παρέχουμε ποιοτική Υγεία και Παιδεία, με κανόνες που δεν λειτουργούσαν ως και σήμερα,

Μειώνοντας τη γραφειοκρατεία, με τη σύνδεση κοινών λογισμικών σε όλους τους Δημόσιους φορείς και Οργανισμούς,

Δίδοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Πρωτογενούς τομέα με τη στήριξη των Αγροτών στα χωράφια και στις φάρμες,

Δίδοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του δευτερογενούς τομέα, υποστηρίζοντας τις εξαγωγές σε υπερθετικό βαθμό.

Δίδοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Τριτογενούς τομέα, με υψηλές προδιαγραφές υποδομών για τον Τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Μειώνοντας τη φορολογία και το κόστος ασφάλισης της εργασίας, διότι η φορολογία και το κόστος εργασίας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό σύστημα είναι το Α και το Ω.

Προβαίνοντας σε άμεσες και σωστές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την υποστήριξη της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Κράτους.

Αφήνοντας τη δικαιοσύνη ακέραιη, δίδοντας της τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργεί γρήγορα και σωστά.

Όλα τα παραπάνω ζητούν 4 κατευθύνσεις διοίκησης:

1η – Να διοικήσουν τη Χώρα όσοι έχουν ικανότητα και δεξιότητες στις σωστές και άμεσες μεταρρυθμίσεις,

2η –  Να διοικήσουν τη χώρα όσοι δεν φοβούνται το πολιτικό κόστος,

3η – Να διοικηθεί η χώρα με τρόπο που να μην κυνηγά την Ιδιωτική Οικονομία, απεναντίας να στηρίξει την υγιή πλευρά της,

4η – Να διοικηθεί η Χώρα με τρόπο που να υπάρχει αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης Κράτους και πολιτών.

ΜΟΝΟΝ έτσι θα υπάρχουν γεμάτα Ταμεία για να λειτουργεί το Κράτος, διότι το Κράτος δεν είναι επιχειρηματίας και το έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί !!!

Δώστε δύναμη στον Ιδιωτικό τομέα, για να υπάρχει διαφάνεια και κερδοφορία, με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε με τον παραγόμενο πλούτο να μπορεί το Κράτος να παρέχει σωστή Υγεία, Παιδεία, Υποδομές και όλα όσα πρέπει να παρέχει ένα σύγχρονο Κράτος στους πολίτες του.

Σας ευχαριστώ.

ΝΑΟΥΜ Ι. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος της Πολιτικής επιτροπής της ΝΔ
Μέλος των τομέων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υγείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here