Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών, η Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου, διευκρινίζει ότι:

Τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (μπάζα), που επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση, δρόµους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, μετατρέπονται σε σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι’ αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τον Κανονισμό Καθαριότητας, οι παραπάνω ενέργειες επισύρουν διοικητικές, ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Ο Δήμος Καστοριάς δεν προβαίνει σε αποκομιδή μπαζών βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας. Τη μεταφορά και διάθεση των μπαζών, υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης τέτοιων υλικών.

Προτεραιότητα του Δήμου Καστοριάς, αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2467081318 και 2467025117.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here