Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τα εξής :

Σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και παρακολουθώντας τις συλλήψεις των παγίδων για καρπόκαψα προτείνουμε τα εξής:

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(CydiapomonellaL., Lepidoptera: Tortricidae)

• Ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των  φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

   

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο)

Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων

30-31  Ιουλίου και δύο επαναλήψεις

10-11 Αυγούστου και 20-21 Αυγούστου

CpGV (10)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 25-28 Ιουλίου

Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2),Diflubenzuron (2),Methoxyfenozide (3)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών 30-31 Ιουλίου Beta-cyfluthrin(2), chlorpyrifos-methyl(1), deltamethrin(2), emamectin(3), etofenprox(3), indoxacarb(3), lambdacyhalothrin(2), phosmet(2), spinosad(3), tau-Fluvalinate(2), thiacloprid(1)

  Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

  Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, στο τηλ. 2467350 253 κα. Δώμου Χριστίνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here