Την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου, δυναμικότητας 270 κλινών, προτείνει η μελέτη σκοπιμότητας της εταιρίας που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Στην ίδια μελέτη αναφέρεται, επίσης, πως δύναται να συνεχιστεί η λειτουργία και των πέντε υφιστάμενων νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, με μείωση κλινών στο Μαμάτσειο, ενώ τονίστηκε και η δυνατότητα σύνδεσης με τμήματα του Πανεπιστημίου, όπως, για παράδειγμα, σήμερα στην Πτολεμαϊδα με τη Σχολή Υπηρεσιών Υγείας.

Το Kozanimedia παρουσιάζει τα βασικά σημεία της μελέτης,η οποία εκπονήθηκε από κοινού από εξωτερικό Σύμβουλο και το Εργαστήριο Οργάνωσης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους μελετητές, τα συμπεράσματα βασίζονται στη δημογραφική ανάλυση και τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής σε υπηρεσίες υγείας, με την ομάδα να προχωρά στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των 5 νοσηλευτικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας, την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και άλλους φορείς, ενώ προσδιορίζει τις ανάγκες τις περιοχής με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη σκοπιμότητας διατύπωσε άξονες παρέμβασης για την ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας, με στόχο την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, όσο και την ορθολογική και δίκαιη κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού της περιοχής στο προσεχές μέλλον, καθώς και οι αναπτυξιακές προοπτικές που μπορούν να προκύψουν από τον νέο υγειονομικό χάρτη, καθιστώντας τη Δυτική Μακεδονία κέντρο παροχών υπηρεσιών υγείας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Από τη μελέτη προέκυψε πως είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του Υγειονομικού Χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, τεκμηριώνοντας υπέρ της δημιουργίας μιας νέας, υπερσύγχρονης υγειονομικής μονάδας τριτοβάθμιας περίθαλψης με ταυτόχρονη μετατροπή των ήδη υφισταμένων νοσοκομείων σε νοσοκομεία αναπροσαρμοσμένης δυναμικότητας με Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και ένταξη νέων ειδικών μονάδων.

Στο νέο μοντέλο του χάρτη υγείας, προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων Γηριατρικής Φροντίδας και Νόσου Alzheimer, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Ογκολογική Μονάδα και Μονάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Πόνου και Ανακουφιστικής Φροντίδας, Υπηρεσίες Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, καθώς και μια υπερσύγχρονη Μονάδα Γυναικολογικής, Μαιευτικής Κλινικής και Κέντρο Μαστού.

Το νέο νοσοκομείο που προτείνεται θα αποτελεί, σε εναρμόνιση (σύμφωνα πάντα με τη μελέτη) με το νέο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, το «κέντρο» παροχής ολοκληρωμένης τριτοβάθμιας περίθαλψης με δορυφορικές ειδικές νοσοκομειακές μονάδες. Τέλος, προσδιορίζονται τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι ευνοϊκά για τη μελέτη και κατασκευή του νέου νοσοκομείου, αλλά και της αναβάθμισης των υφιστάμενων νοσοκομειακών υποδομών.

Να σημειωθεί πως στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις από συμβούλους, στις οποίες απάντησε η ομάδα των μελετητών, ενώ δεν ακολούθησε συζήτηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, ενδεχομένως, σε άλλη, μελλοντική συνεδρίαση.

kozanimedia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here