Ο Δήμαρχος Καστοριάς ανακοινώνει, τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, ήτοι:  ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων (φορτωτή –εκσκαφέα), ενός (1) ΔΕ Χειριστή  Μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών) και δέκα έξι (16) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2018».

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
1 101 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 1
2 102 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 1
3 103 YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16
ΣΥΝΟΛΟ 18

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08-05-2018 μέχρι και τη  14-05-2018

  Ο Δήμαρχος

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here