Τι αλλάζει στην νομοθεσία – Τι ισχύει με υποκαταστήματα – αποζημιώσεις – Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες

Εάν ένας και μόνο γονέας (ακόμα και αυτός που δεν έχει στο όνομα του το ενοίκιο) εργάζεται σε επιχείρηση που είτε έκλεισε με κρατική εντολή είτε έχει ενταχθεί στους “πληττόμενους ΚΑΔ”, τότε όλο το νοικοκυριό δικαιούται μείωση στο ενοίκο κατά 40% του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Η σημαντική αυτή διευκρίνηση που λύνει τα χέρια σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά (π.χ. ενοικιαστής εμφανίζεται δημόσιο υπάλληλος αν και η σύζυγος τους έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας) περιλαμβάνεται στην ειδική τροπολογία που αποσαφηνίζει το ισχύει με τις μειώσεις των μισθωμάτων:

Ειδικότερα:

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο δικαιούται όλη η οικογένεια εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Από τον μήνα Νοέμβριο η μείωση ενοικίου ισχύσει , εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Υποκαταστήματα: Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ότι το μέτρο της μείωσης των ενοικίων ισχύσει και για τα υποκαταστήματα των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

Για τον μήνα Οκτώβριο το μέτρο ισχύσει σε μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον 14 ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους. Στο μέτρο εντάσσονται και οι εργαζόμενοι με ένστολη σύμβασης και για τα παιδιά τους με φοιτητική κατοικία.

Από τον μήνα Νοέμβριο το μέτρο ισχύσει σε μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε π.ε. για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγεία. Το μέτρο ισχύσει και για τους εργαζόμενους και για τα παιδιά τους με φοιτητική κατοικία

Εθελοντικές μειώσεις ενοικίων: Όπου συμφωνήθηκαν προαιρετικές μειώσεις τουλάχιστον 30% παραμένουν έγκυρες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Για τον Νοέμβριο, ισχύει η υποχρεωτική μείωση 40%. Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης και ενοικιαστής είχαν ήδη συμφωνήσει για τον Νοέμβριο μικρότερη μείωση τότε αυξάνεται το ποσοστό της μείωσης στο 40%. Η επιστροφή του 50% των «χαμένων» ενοικίων θα υπολογιστεί στο σύνολο της απώλειας εισοδήματος (προαιρετικής και υποχρεωτικής).

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά τα μισθώματα των προηγουμένων μηνών Μαρτίου-Οκτωβρίου για τα οποία θα παραμείνει σε ισχύ η παλαιά ρύθμιση και διαδικασία επιστροφής, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία συμψηφισμού τους.

Εξαιρέσεις: Στην τροπολογία εξακολουθούν να εξαιρούνται και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα – εκμισθωτές τα οποία παραμένουν και, εκτός κάθε φοροελάφρυνσης. Και αυτό αφορά τόσο τα κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητα να νομοθετηθεί ότι η επιστροφή αυτή και όλα τα συμπληρωματικά ευεργετικά μέτρα θα αφορούν και όλα τα νομικά πρόσωπα -εκμισθωτές ακινήτων.

Αποζημιώσεις: Από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 50% της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Για παράδειγμα, σε ιδιοκτήτη που είχε ζημία από ενοίκια ύψους 500 ευρώ, θα επιστρέφονται άμεσα 250 ευρώ στον λογαριασμό του. Όπως όμως τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ “το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε ιδιοκτήτη, πρέπει να νομοθετηθεί ρητά ότι εκτός από αφορολόγητο θα πρέπει να είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο, και να μην συμψηφίζεται με οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη προς οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, όπως ισχύει και για όλα τα επιδόματα που καταβάλλονται ως ενισχύσεις την περίοδο αυτή στους διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας! Γιατί αν ο δικαιούχος ιδιοκτήτης έχει εκκρεμείς οφειλές στο Δημόσιο το ποσό αυτό θα κατασχεθεί αυτόματα, σε συμψηφισμό με μέρος των υποχρεώσεών του” Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να επεκταθούν και στους εκμισθωτές ακινήτων με τα “κομμένα” ενοίκια, που δεν διαθέτουν ΚΑΔ και όλα τα λοιπά ευεργετικά μέτρα, διευκολύνσεις και μεταθέσεις φορολογικών υποχρεώσεων, ρυθμίσεων κλπ. και μειώσεις ενοικίων κύριας και φοιτητικής κατοικίας, που προβλέπονται για τις άλλες κατηγορίες φορολογουμένων.

Λάθη στις αιτήσεις Covid-19: Όσοι έχουν εισπράξει μειωμένα κατά 40% ενοίκια θα πρέπει έως τις 15 Δεκεμβρίου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη δήλωση Covid ή και στη δήλωση της μίσθωσης του ακινήτου προκειμένου να κερδίσουν έκπτωση φόρου για το 30% των ενοικίων που δεν έχουν εισπράξει. Συγκεκριμένα οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020 προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here