Στα πλαίσια της Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας των ευπαθών ομάδων που πλήττονται κοινωνικοοικονομικά, ο Δήμος Καστοριάς, θα δεχθεί νέες αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, με στόχο, να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της φτώχειας, της ανέχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των κατοίκων του Δήμου μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου θα  είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καστοριάς, ομογενείς κάτοικοι του Δήμου, αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο,  οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, οικογένειες που έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)»   λόγω φιλοξενίας,

Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως τις 3600 ευρώ  για 2 ενήλικα  μέλη  ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος, 4200 ευρώ  για 2 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη, 4.800 ευρώ για3α ενήλικα μέλη ή 2 ανήλικα μέλη   ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη,5.400 ευρώ για 3 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή 2ο ενήλικα και 3 ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη ,6.000 ευρώ για 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκη οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται προϊόντα του Παντοπωλείου, να υποβάλουν αίτηση στην Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (περιοχή Αγίου Μηνά, διασταύρωση οδών Βιτσίου και Παλαιολόγου), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή διαβατηρίου
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. α) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού, (φορολογικού έτους 2016)

β) Φωτοτυπία του Ε1 (φορολογικού έτους 2016)

γ) Ε9 εάν υποβάλλεται

  1. Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας
  2. Βεβαίωση μόνιμης Κατοικίας
  3. Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ωφελούμενοι από άλλα προγράμματα (ΚΕΑ , συσσίτια, παραλαβή τροφίμων από Ιερά Μητρόπολη)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here