Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες κρίσεις Αξιωματικών που πραγματοποιήθηκαν από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2024, προέκυψαν οι παρακάτω αλλαγές:
Καθήκοντα νέου Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξούς) με έδρα τα Ιωάννινα αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, Υποστράτηγος Χριστόφορος Μπόκας του Κων/νου, στην θέση του Αντιστρατήγου Δημήτριου Κοντογιάννη του Λάμπρου, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Καθήκοντα νέου Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Μητσιογιάννης του Λάμπρου, στην θέση του Υποστρατήγου Κωνσταντίνου Τσαλίκη του Ιωάννη, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Καθήκοντα νέου Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς αναλαμβάνει ο Πύραρχος Ιωάννης Πλατής του Γεωργίου, στην θέση του Αρχιπυράρχου Ιωάννη Αμανατίδη του Ευσταθίου, ο οποίος προήχθη σε αυτό τον βαθμό και αναλαμβάνει Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα.
Καθήκοντα νέου Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης αναλαμβάνει ο Πύραρχος Γκίκας Καμπουρίδης του Αποστόλου, στην θέση του Υποστρατήγου Κωνσταντίνου Μαυροματίδη του Γεωργίου, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Καθήκοντα νέας Διοικητή της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας αναλαμβάνει η Πύραρχος Αρχοντία Σερέτη του Πέτρου, στην θέση του Αρχιπυράρχου Αναστάσιου Καρατζά του Γεωργίου, ο οποίος προήχθη σε αυτό τον βαθμό και αναλαμβάνει Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here