Αύξηση της ανεργίας τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο κατά 0,66% καταγράφουν τα στοχεία του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 821.673 τον περασμένο μήνα και αυξήθηκαν σε 827.133 τον Ιούνιο.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2016

  ΜΑΪΟΣ

2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 821.673 827.133 5.460 0,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 117.889 122.892 5.003 4,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 73.509 88.336 14.827 20,17%

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΟΑΕΔ 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2016, ανήλθε σε 827.133 άτομα. Από αυτά 437.751 (ποσοστό 52,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 389.382 (ποσοστό 47,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.141 (ποσοστό 37,50%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 516.992  (ποσοστό 62,50%).
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2016, ανήλθε σε 122.892 άτομα. Από αυτά 58.950 (ποσοστό 47,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 63.942 (ποσοστό 52,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.520  (ποσοστό 36,23%) και οι γυναίκες σε 78.372  (ποσοστό 63,77%).
  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Ιούνιο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 88.336 άτομα, από τα οποία οι 82.649 (ποσοστό 93,56%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.125  (ποσοστό 48,82%)  και οι γυναίκες σε 45.211  (ποσοστό 51,18%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 75.998 (ποσοστό 86,03%) είναι κοινοί, 4.308 (ποσοστό 4,88%) είναι οικοδόμοι, 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.612 (ποσοστό 1,82%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 703 (ποσοστό 0,80%) είναι εκπαιδευτικοί, και 28 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2016

  ΜΑΪΟΣ

2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 821.673 827.133 5.460 0,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 117.889 122.892 5.003 4,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 73.509 88.336 14.827 20,17%

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 310.141 37,50% 44.520 36,23% 43.125 48,82%
Γυναίκες 516.992 62,50% 78.372 63,77% 45.211 51,18%
Σύνολο

 

827.133 100,00% 122.892 100,00% 88.336 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 6.176 0,75% 1.014 0,83% 60 0,07%
20-24  ετών 56.281 6,80% 5.863 4,77% 4.158 4,71%
25-29 ετών 106.908 12,93% 13.183 10,73% 12.252 13,87%
30-44  ετών 338.621 40,94% 44.183 35,95% 45.346 51,33%
45-54 ετών 188.633 22,81% 28.174 22,93% 18.629 21,09%
55-64 ετών 118.141 14,28% 25.455 20,71% 7.532 8,53%
65 ετών και άνω 12.373 1,50% 5.020 4,08% 359 0,41%
Σύνολο

 

827.133 100,00% 122.892 100,00% 88.336 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση 29.680 3,59% 8.828 7,18% 2.760 3,12%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3ηΓυμνασίου)

245.659 29,70% 44.551 36,25% 24.111 27,29%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 390.134 47,17% 47.887 38,97% 44.045 49,86%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 161.660 19,54% 21.626 17,60% 17.420 19,72%
Σύνολο

 

827.133 100,00% 122.892 100,00% 88.336 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι 770.152 93,11% 107.847 87,76% 78.456 88,82%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.589 1,40% 2.470 2,01% 1.980 2,24%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 45.392 5,49% 12.575 10,23% 7.900 8,94%
Σύνολο

 

827.133 100,00% 122.892 100,00% 88.336 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here