Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος G.AL.E.T, προϋπολογισμού 17.900,00 €

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” µε το ακρωνύµιο GALET που υλοποιείται στα πλαίσια του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεµατικό πεδίο

2: Προώθηση και βιώσιµη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως µέρος του Μέτρου

2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Το έργο GALET στοχεύει: – στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες, – στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, – στην ενίσχυση του ενεργειακού τουρισµού, – στην ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδηση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης. Οι δράσεις για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (ΠΕ Καστοριάς) περιλαµβάνουν:

1) Την µερική ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς: Μερική αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων µε νέα καλύτερης ενεργειακής απόδοσης.

2) Προµήθεια ηλιακού σκάφους χωρητικότητας 8 ατόµων.

3) Προµήθεια 15 συµβατικών και 12 ηλεκτρικών ποδηλάτων και τοποθέτηση σταθµού φόρτισης αυτών. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (εταίρος P4) ανέρχεται στις 268.205,88 €.

Καντε κλικ εδώ να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here