O δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριών μηνών απασχόλησης, 5 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αριθμ. 70/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την υπ’ αριθμ. 67256/08.05.2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Ν. Καστοριάς, έγκριση της 70/2018 του Δήμου
Άργους Ορεστικού.
6. Το γεγονός ότι η πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του
Δήμου, εκτός από άκρως αναγκαία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και αφορά χρονικό διάστημα σύντομο μεν, αλλά
μεγαλύτερο των δύο μηνών, για το οποίο παρεχόταν έως τώρα η δυνατότητα
πρόσληψης προσωπικού χωρίς έγκριση από κάποιο όργανο και χωρίς υπαγωγή
στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (εγκύκλιος 27/31-7-2015 του ΥΠΕΣ), προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες πυρασφάλειας του μεγάλου δασικού όγκου καθώς
υπάρχει άμεση ανάγκη φύλαξης του με την στελέχωση περιπολιών πρόληψης
πυρκαγιών άμεσης αντιμετώπισης και καταστολής καθώς το υπάρχον προσωπικό
δεν επαρκεί, διάρκειας έως τριών μηνών και όχι πέραν της λήξης της αντιπυρικής
περιόδου, που ορίζεται η 31η
/10/2018.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
έως τριών μηνών απασχόλησης, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη
2
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού
Νομού Καστοριάς, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 Δήμος
Άργους Ορεστικού
Άργος Ορεστικό
Καστοριάς
ΥΕ Εργατών
Γενικών
Καθηκόντων
Έως 3
μήνες 5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
 Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία).
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν
τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης
των τριών μηνών).
3. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.
4. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.
5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης µε το Δήμο µας
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου
γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος
πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ.
επικοινωνίας: 2467351313- 2467351317) του Δήμου Άργους Ορεστικού, από τις από
09.05.2018 έως και τις 11.05.2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού
Κεπαπτσόγλου Δ. Παναγιώτη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here