Προσυπογραφή Ψηφίσματος Συντονιστικής Επιτροπής Κορεστείων “SOSτε τα Κορέστεια” αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην περιοχή τους.

Διαβάστε ένα απόσπασμα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ 2021/171):

Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη, ότι στην τηλεδιάσκεψη συνδέθηκαν, μετά από αίτημά τους, μέλη της συντονιστικής Επιτροπής «SOSτε τα Κορέστεια», η οποία συστάθηκε από τους κατοίκους των Κορεστείων με αφορμή την εγκατάσταση τεσσάρων μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην περιοχή τους, προκειμένου να ενημερώσουν για τα προβλήματα και τις επιπτώσεις που θα επέλθουν στην περιοχή των Κορεστείων και να ζητήσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο την προσυπογραφή του ψηφίσματος που εξέδωσαν.

Και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για την έκτακτη εισαγωγή του θέματος: «Προσυπογραφή Ψηφίσματος Συντονιστικής Επιτροπής Κορεστείων “SOSτε τα Κορέστεια” αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην περιοχή».

Το Δ.Σ. αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α την έκτακτη εισαγωγή του παραπάνω θέματος για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ έκτακτο : «Προσυπογραφή Ψηφίσματος Συντονιστικής Επιτροπής Κορεστείων “SOSτε τα Κορέστεια” αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην περιοχή τους».

Αριθμός Απόφασης : 171/21
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο παραπάνω έκτακτο θέμα, έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής “SOSτε τα Κορέστεια”, οι οποίοι ανέπτυξαν το θέμα της εγκατάστασης μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην περιοχή τους, συνοψίζοντας τους προβληματισμούς
και τις ανησυχίες τους στο παρακάτω ψήφισμα, το οποίο κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησαν τη συνυπογραφή του.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι κάτοικοι της περιοχής Κορεστείων συστήσαμε μια επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Επενδυτές δίχως προηγούμενη διαβούλευση με τους κατοίκους και προσπαθώντας να παρακάμψουν την απαιτούμενη διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σκοπεύουν να εγκαταστήσουν στη περιοχή μας μια τεράστια μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ) με άμεσες αρνητικές συνέπειες στη καθημερινότητα των κατοίκων και το οικιστικό, αλλά και φυσικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, γίνεται παράκαμψη της νόμιμης διαδικασίας μέσω της κατάτμησης μιας μεγάλης μονάδας, η οποία αδειοδοτήθηκε «σπάζοντας» σε τέσσερις μικρότερες μονάδες οι οποίες θα λειτουργούν στον ίδιο χώρο και για κάθε μία από τις οποίες (εάν αυτές ήταν μεμονωμένες και όχι συγκεντρωμένες στον ίδιο χώρο, όπου δημιουργούν μία πολύ μεγάλη μονάδα) οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις είναι ευμενέστερες και δεν απαιτούν προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έλεγχο αυτής και σχετική ειδική άδεια. Σημειώνουμε ότι η εγκατάσταση τέτοιων ρυπογόνων παραγωγικών δραστηριοτήτων σταδιακά υπόκειται σε απαγορεύσεις από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Το μέγεθος της εγκατάστασης πέρα από την πολύ μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει (54.267 τ.μ.) βρίσκεται σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από τα όρια του Νέου Οικισμού Κορεστείων στον οποίο διαμένουν μόνιμα 450 κάτοικοι και λειτουργούν επιχειρήσεις, αλλά και σχολικές μονάδες. Με βάση αυτά φαίνεται αναπόφευκτη η έντονη όχληση με δυσάρεστες, ανυπόφορες οσμές για τους κατοίκους στον Νέο Οικισμό Κορεστείων, αλλά και για τους επισκέπτες στον οικισμό της Κρανιώνας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «ιστορικός οικισμός» με ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 77/4.5.2016). Η δυσοσμία από την λειτουργία ανάλογων επιχειρήσεων είναι έντονη σε ακτίνα εκατοντάδων και ενίοτε χιλιάδων μέτρων.

Εξάλλου, η εγκατάσταση της μεγάλης αυτής φάρμας στη συγκεκριμένη περιοχή προσβάλλει την αισθητική του τόπου και του τοπίου, ενώ (αναφορικά με τα απόβλητα της φάρμας) δημιουργείται ζήτημα ενδεχόμενης ρύπανσης των νερών τόσο του Λαδοπόταμου, που επικοινωνεί με τις πηγές της Κορομηλιάς απ’ όπου υδροδοτείται η Καστοριά και άλλοι οικισμοί, όσο και των καναλιών άρδευσης των καλλιέργειών της περιοχής. Ενδέχεται να υπάρξει ακόμα και πρόβλημα επάρκειας υδροδότησης των νοικοκυριών καθώς το μέγεθος της εγκατάστασης απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι επενδυτές αιτήθηκαν την υδροδότησή τους από το οικιακό δίκτυο.

Κατά την αδειοδότηση του έργου δεν εξετάζεται καθόλου ο κίνδυνος της διαφυγής των μινκ και οι σχετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής μας και μια πιθανή αποσταθεροποίηση του οικοσυστήματος.

Η ανησυχία των κατοίκων γίνεται ακόμα εντονότερη σκεπτόμενοι τις έρευνες που αποδεικνύουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19 στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και την αλληλεπίδρασή τους με την πανδημία που απειλεί τους ανθρώπους. Άλλωστε μόλις πέρυσι τον Νοέμβριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε εξαγγείλει μέτρα για αποστάσεις των φαρμών μινκ τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα από τους οικισμούς. Και τούτο, διότι έγινε γνωστό ευρέως ότι πολλά εκατομμύρια μινκ θανατώθηκαν σε άλλες χώρες (π.χ. στη Δανία) για αποφυγή διασποράς του κορωνοιού.

Σε τέτοιες λοιπόν άκρως αντίξοες συνθήκες πανδημίας και μία άτυχη χρονική στιγμή κατά την οποία σε όλη η χώρα μας έχουν επιβληθεί αυστηροί κανόνες και περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας, όλοι δε υποβαλλόμαστε καθημερινά σε θυσίες προς τον σκοπό αυτό, είναι τουλάχιστον οξύμωρο και αντιφατικό να δίδεται άδεια για τη δημιουργία μίας μεγάλης μονάδας μινκ σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από οικισμό.

Αναγνωρίζουμε ότι η εξέλιξη απαιτεί προσαρμογή στις νέες συνθήκες και αποδοχή νέων επενδύσεων. Η ιδιομορφία όμως της περιοχής, που σχηματίζει λεκάνη απορροής προς τον 4 Λαδοπόταμο και κατ’ επέκταση τον Αλιάκμονα ποταμό καθιστά ακατάλληλες τέτοιου είδους επενδύσεις.

Οι κάτοικοι των Κορεστείων δεν έχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Προσπαθούν μόνο να διαφυλάξουν την ποιότητα της ζωής τους,, της υγείας τους και του φυσικού περιβάλλοντός που τόσα χρόνια έχουν διατηρήσει αλώβητο.

Με το παρόν ψήφισμα εκφράζουμε σε όλους τους τόνους, ότι είμαστε ενάντια σε μια τέτοιου μεγέθους επένδυση και δεν θέλουμε να δούμε τον τόπο μας να υποβαθμίζεται ενώ ζητάμε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, να πάρουν σαφή θέση. Σας θέλουμε συμμάχους και συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε μια επένδυση που είναι νομότυπη αλλά καθόλου ηθική καθώς καταστρατηγεί με τεχνάσματα το πνεύμα του νόμου σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ αφού άκουσε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, και μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις και διευκρινήσεις

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Συμμερίζεται τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής Κορεστείων για τη διατήρηση και διασφάλιση της ποιότητα της ζωής τους, της υγείας τους και του φυσικού περιβάλλοντός του τόπου τους και προσυπογράφει το Ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής “SOSτε τα Κορέστεια”, αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην περιοχή τους, όπως ακριβώς αυτό παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χρ. Λέκκος μειοψήφησε διότι διαφώνησε με το ψήφισμα και ο κ. Στ. Φουλιράς δήλωσε «ΠΑΡΟΝ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here