Ο Περιφερειάρχης κος Θεόδωρος Καρυπίδηςπρότεινε την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος για την έκδοση ψηφίσµατος αλληλεγγύης προς τους υπόχρεους κόκκινων δανείων

για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών µε ρήτρα ελβετικού φράγκου. Αφού ελήφθησαν υπόψη οι προβληµατισµοί και οι σκέψεις του συλλόγου καταναλωτών και δανείων µε ρήτρα ελβετικού φράγκου(ΣΥΔΑΝΕΦ)http://www.daneia-chf.gr/katastatiko.html οι οποίες είχαν τεθεί υπόψη των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου,το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε  οµόφωνα την Έγκριση έκδοσης Ψηφίσματος, µε το οποίο:

–       Εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δοκιµαζόµενους Πολίτες της Περιφέρειας και της Χώρας, που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Καταδικάζει την πολιτική, που οδηγεί περιουσίες Ελλήνων Πολιτών σε ξένα ή εγχώρια Funds και θέτει ως προτεραιότητα τη συνοχή του κοινωνικού ιστού

–       Ζητεί την άµεση ψήφιση Νόµου, που θα προστατεύει την κύρια κατοικία, όλων των προσώπων, από κατασχέσεις και πλειστηριασµούς, είτε από το Δηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, είτε από τις Τράπεζες και ενδεχόµενα ξένα ή εγχώρια Funds, µε προτεραιότητα εξαγοράς των δανείων, µε τους ίδιους όρους από τους δανειολήπτες, κατά αναλογία εφαρµογής αντίστοιχου µέτρου σε άλλες χώρες.

 

–      

–       Ζητεί να υπάρξει ανάλογη προστασία για τους επιχειρηµατίες, αντίστοιχη του ν. 3869/10 (ΝόµοςΚατσέλη), µε παράλληλη προστασία της κύριας κατοικίας και της επιχείρησης, δεδοµένης της στενής τους σχέσης µε τις θέσεις εργασίας και την εθνική κυριαρχία

–        Ζητεί τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο να µετατρέπονται σε Ευρώ, µε ονοµαστική αξία του δανείου σε Ευρώ, µε βάση την ισοτιµία €/chf, που ίσχυε την ηµέραεκταµίευσηςτου δανείου και µε επιτόκιο ίδιο µε αυτό των ρυθµιζόµενων δανείων, δεδοµένης της δραµατικής απώλειας του εισοδήµατος των νοικοκυριών και της υψηλότερης τρέχουσας ισοτιµίας €/chf.

–       Υιοθετεί το αίτηµα του συλλόγου δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου για άµεσηνοµοθέτηση της µε αριθ. 334/2016 απόφασης Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία έγινε αποδεκτή η συλλογική αγωγή κατά των τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο.

Με αίσθημα ευθύνης και γνώσης πως στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε δεν χωρούν εντυπωσιασμοί , καθώς η αμείλικτη εικόνα και μόνο των πλειστηριασμών μιλά από μόνη της , ο Σύλλογος δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) συνεχίζει να αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας με σημαιοφόρο στον αγώνα του αυτόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here