Τι πρέπει να γνωρίζετε για την «επιστροφή» στις 120 δόσεις η ένταξη στη νέα ρύθμιση για 36 – 72 δόσεις – 9.022 ΑΦΜ χρωστούν 90,903 δισ. ευρώ

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει νέα πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση οφειλών των 36-72 δόσεων και οι παλιές για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και της πανδημίας (36-72 δόσεων) των 200.000 οφειλετών που τις έχουν χάσει.

Αρχικά τα αρμόδια υπουργεία θα εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, αλλά και τις συνέπειες για όσους τις χάσουν εκ νέου. Θα καθορίζονται και οι οροί για την ένταξη χρεών στην νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις. Θα ξεκαθαρίζεται μάλιστα, πως δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την ρύθμιση όσοι σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους ή δημιούργησαν νέα χρέη στην εφορία μετά την 1η Φεβρουαρίου 2023. Αυτές οι οφειλές μπορούν να ενταχθούν μόνο στην πάγια ρύθμιση με 24 έως 48 δόσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Παλιές και νέες ρυθμίσεις έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν και οι οφειλέτες έχουν μειωθεί κατά περίπου 400.000 από το 2018 ως σήμερα, αν και τα ποσοστά συμμόρφωσης διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ο όγκος των οφειλών στο Δημόσιο προκαλεί ίλιγγο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, όπως τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 114,5 δισ ευρώ, αυξημένο κατά 1,5 δισ ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022. Ακόμα κι εξαιρεθούν τα 26,3 δισ. ευρώ, που χαρακτηρίζονται ως οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ανέρχεται στα 88,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής (εξαίρεση αποτελεί η πρώτη κατηγορία οφειλής που αφορά ποσά έως 50 ευρώ, καθώς και η κατηγορία που αφορά οφειλές από 500 έως 5.000 ευρώ), με τη μεγαλύτερη να πηγάζει, όμως, από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ! Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 79,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Συγκεκριμένα, 9.022 φορολογούμενοι χρωστάνε συνολικά 90,9 δισ ευρώ!Η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 16.865 πρόσωπα, καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ στο οποίο ανήκει το 37,6% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες. Και εδώ έρχονται να βοηθήσουν οι ρυθμίσεις…

Επανένταξη στις 120 δόσεις και την «ρύθμιση της πανδημίας»

Σε όσους οφειλέτες φόρων ή και ασφαλιστικών εισφορών έχουν απολέσει τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων (για τα παλαιά χρέη μέχρι και το 2018 ή και τις αρχές του 2019) ή τις ρυθμίσεις των 36-72 δόσεων (για τα χρέη της πανδημίας) και σε όσους οφειλέτες των OTA έχουν απολέσει παλαιές ρυθμίσεις 100 δόσεων των ετών 2019 και 2020 θα δίνεται η δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές. Θα πρέπει όμως να υποβάλουν σχετική αίτηση και καταβάλουν έως τις 31 Ιουλίου 2023 δύο μηνιαίες δόσεις κάθε απολεσθείσας ρύθμισης, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας. Ειδικά για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η αναβίωση γίνεται εφόσον οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί μετά την απώλεια της ρύθμισης

  • – σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 ή
  • – σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 (δεύτερη ευκαιρία)

Ειδικά για τις οφειλές προς τους δήμους, οι αιτήσεις των οφειλετών πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30ή-6-2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος.

Οι οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρυθμίσεις των 120 ή 36-72 δόσεων, εφόσον παράλληλα έχουν κι άλλες αρρύθμιστες οφειλές, πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερόμενες ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν και αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενη ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση και τυχόν απώλεια αυτής.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση με 36 – 72 δόσεις

Η νέα ρύθμιση αφορά στους οφειλέτες της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των δήμων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και είχαν ρυθμισμένες οφειλές την 1η-11-2021, τις οποίες συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα, αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές μετά την ημερομηνία αυτή, νομοθετείται. Για κάθε έναν εκ των τριών αυτών φορέων (εφορία, ΕΦΚΑ δήμοι), θα υπάρχει μια νέα ρύθμιση για να αποπληρώσουν τα χρέη τους αυτά έως και σε 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως την 1η-2-2023, μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 μηνιαίες δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων.

Ειδικά όσον αφορά στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην του ΤΕΚΑ), στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που ήδη έχουν υπαχθεί σε εξυπηρετούμενες -κατά την 1η-2-2023- πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η-11-2021. Μπορούν δηλαδή να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων ήδη ρυθμισμένων χρεών τους με περισσότερες δόσεις.
protothema.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here