Προσκαλούμε όλα τα μέλη του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς ‘’620’’, βάσει του πρακτικού της 02/08/2018, στη 2η Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27/01/2019 και ώρα 19:00 στο Hotel Βυζάντιο (πριν τον κόμβο της Χλόης) με τα εξής θέματα:

1. Οικονομικός Απολογισμός

2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων

3. Προτάσεις – Παρατηρήσεις

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως επίσης δικαίωμα υποψηφιότητας για το νέο ΔΣ, έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (δηλ. και τη συνδρομή μέλους για το 2018), τα οποία μπορούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους έως και πριν τη Γενική Συνέλευση. Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ, ας το δηλώσουν ενημερώνοντας οποιοδήποτε από τα μέλη του παρόντος ΔΣ.

Εάν στην παρούσα πρόσκληση δεν επιτευχθεί απαρτία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η επόμενη Γενική Συνέλευση συγκαλείται την Τετάρτη 30/01/2019 και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων οικονομικά τακτοποιημένων μελών χωρίς άλλη πρόσκληση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Με τιμή Το ΔΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here