Συνάντηση Κεραμέως με Γραμματείς ΑμεΑ Ν.Δ K. Λολίτσα και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Δ Μ. Νάτσιου-Τα βήματα που έγιναν στους τομείς ενδιαφέροντος των δύο Γραμματειών.

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως συναντήθηκαν ο Γραμματέας ΑμεΑ της ΝΔ κος Κώστας Λολίτσας και η Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΝΔ κα Μαρία Νάτσιου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση

Στην στοχευμένη και ουσιαστική συνάντηση, η Υπουργός ανέφερε τα πολλά και σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στους τομείς ενδιαφέροντος των δύο Γραμματειών όπως:

1. Διορισμοί ειδικής αγωγής:

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν 4.485 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αναλυτικά, 1.817 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας, 1.628 εκπαιδευτικοί σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.040 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

Πρόκειται για αγωγή και εκπαίδευση, απαραίτητες για την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη δημιουργία σταθερών μαθησιακών δεσμών και να βελτιώσει έτσι περαιτέρω την εξέλιξη των μαθητών.

Το Υπουργείο Παιδείας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και πέτυχε όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής να παραμείνουν ανοικτές καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

2. Μέσω του Νόμου 4822 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2021 με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» για πρώτη φορά έχουμε:

– Δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για πρώτη φορά στη γενική εκπαίδευση.

– Μεγαλύτερη ευελιξία στη μορφή των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης, συμβατή με τη διαφοροποιημένη διδακτική και διευκόλυνση προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

– Παροχή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους γονείς να απευθυνθούν νωρίτερα – πριν από την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο – στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών τους. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να υιοθετηθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα ενίσχυσης.

– Δημιουργία ρόλου Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

– Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων.

– Καθιέρωση των Σύμβουλων ΕΕΠ, μετά από πολλά χρόνια αιτημάτων.

– Καθοριστικό ρόλο των γονέων στην παρέμβαση που εφαρμόζεται στο παιδί τους μέσω του Εξατομικευμένου προγράμματος Εκπαίδευσης.

3. Επιπρόσθετα, είναι σε εξέλιξη επιμόρφωση 25.000 εκπαιδευτικών

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του ΙΕΠ με τίτλο “Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας”.

4. Υλοποιείται, ως παράδειγμα «καλής πρακτικής»

το πρόγραμμα «Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση: Αντιμετώπιση προκλήσεων στη νομοθεσία, στην εκπαιδευτική πολιτική και πράξη»

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος λειτούργησε ως πάροχος τεχνικής βοήθειας.

Στα βασικά παραδοτέα του προγράμματος συγκαταλέγονται:

– Δημιουργία Οδηγού Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος στοχεύει στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων για την άρση των εμποδίων στην ένταξη όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με #αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις σχολικές κοινότητες,

– Διατύπωση προτάσεων για τη διασφάλιση διαδικασιών ομαλής μετάβασης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρίες, μεταξύ όλων των τύπων σχολείου και όλων των επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήματος,

– Καθορισμός πρότυπων εντύπων αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης για τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Τα πορίσματα του προγράμματος συμβάλλουν καθοριστικά στην εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου του ΥΠΑΙΘ για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Πρόκειται για στρατηγική που διαμορφώθηκε για πρώτη φορά οργανωμένα και μεθοδικά στη χώρα μας και υλοποιείται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Επικρατείας.

5. Φυλακές:

Δημιουργήθηκαν φέτος, σε συνεργασία με τους Δήμους και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 16 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης εντός Καταστημάτων Κράτησης, δίνοντας στους κρατουμένους σημαντικές δυνατότητες να αποκτήσουν χρήσιμες επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις κλίσεις τους, να αποκτήσουν μία θετική στάση για το παρόν και το μέλλον τους.

Κάθε κρατούμενος που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του μέσα από τη μάθηση, κάθε ευκαιρία για πιο ομαλή επανένταξη μετά την αποφυλάκιση, είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τον ίδιο, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για την κοινωνία εν συνόλω.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση», συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ε.Ε., με τριμερή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του εκάστοτε συμβαλλόμενου Δήμου και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Έργο υλοποιείται σε 290 Δήμους και προσφέρει δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε θεματικές ενότητες όπως: βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες, κοινωνικές δεξιότητες, πολιτισμός – τέχνες κ.α.

Ενδεικτικά, στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου στο οποίο λειτουργούν Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο για τους ανήλικους κρατούμενους, υλοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο το πρόγραμμα “Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)”, με στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι βασικές επικοινωνιακές ικανότητες χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες ή καταστάσεις, με τυπικό ή φιλικό τρόπο.

Πρόκειται για μία ειδική ομάδα εκπαιδευόμενων, που μιλούν Ελληνικά ή άλλες γλώσσες, χωρίς συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης ή γνώσης, και εκπαιδεύονται σε απλές επικοινωνιακές καταστάσεις που αφορούν στην καθημερινή ζωή, όπως ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εντός και εκτός φυλακής, επαφή με δημόσιες/ιατρικές υπηρεσίες κ.ά.

Συνεχίζεται η εντατική προσπάθεια για μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, που εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές, μία Παιδεία για όλους που συνιστά τον πιο αξιόπιστο μοχλό κοινωνικής κινητικότητας. Η μάθηση δεν σταματάει ποτέ.

6. Ρομά:

Ενθαρρύνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι νέοι μας, χωρίς διακρίσεις, θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτική, σύγχρονη εκπαίδευση.

Με αφορμή τη δράση ‘’Alphabet in Binary Code:

Το αλφάβητο σε αλληλουχία δυαδικών ψηφίων – Το αλφάβητο με δυαδικά ψηφία’’, η οποία υλοποιείται από το ΚΔΑΠ του «Φάρου του Κόσμου» στο Δενδροπόταμο, τα παιδιά, χρησιμοποιώντας χάντρες διαφόρων χρωμάτων, σχημάτισαν τα γράμματα του ονόματός τους, κωδικοποιημένα με ψηφία του δυαδικού συστήματος, κατασκευάζοντας ένα βραχιολάκι και αποκτώντας έτσι την πρώτη τους επαφή με το βασικό κώδικα προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα.

Η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την ενταξιακή εκπαίδευση των μαθητών Ρομά.

Τα παιδιά από το «Φάρο του Κόσμου» μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για πρόοδο, σύγχρονες δεξιότητες, πρωτοπόρες ιδέες που προάγουν την επιστήμη και τον άνθρωπο αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι νέοι μας, χωρίς διακρίσεις, θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτική, σύγχρονη εκπαίδευση.

7. Πρόσφυγες:

Το ΥΠΑΙΘ, εδώ και 2,5 χρόνια, δρομολογεί πολιτικές για την πλήρη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων/μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ειδικότερα, η φετινή χρονιά βρίσκει τις σχολικές μονάδες:

– Με 14.421 εγγεγραμμένους μαθητές πρόσφυγες στα σχολεία μας, περισσότερους ενταγμένους μαθητές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα από κάθε άλλη χρονιά.

– Με προσλήψεις 1.540 εκπαιδευτικών για τις 110 Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και ιδρυμένες Τάξεις Υποδοχής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση σε όλη την επικράτεια, πιο έγκαιρα από ποτέ.

– Με τοποθετήσεις 87 εκπαιδευτικών σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων.

– Ενεργοποιήθηκε εκ νέου η παροχή διερμηνείας στις σχολικές μονάδες.

Επιπλέον:

– Το ΥΠΑΙΘ με το ΙΕΠ, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τη UNICEF συγκρότησαν την «Ομάδα Συνεργασίας για την ανάδειξη πολιτικών υποδοχής και ένταξης μαθητών παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» το Νοέμβριο του 2020.

– Έχει υλοποιηθεί ενημέρωση των στελεχών εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων/μεταναστών: Οπτικές και Παρεμβάσεις» και επιμόρφωση στα στελέχη εκπαίδευσης από το ΙΕΠ με θέμα «Παιδαγωγικά ζητήματα της εκπαίδευσης προσφύγων/μεταναστών».

– Έχει ξεκινήσει σειρά ημερίδων με θέμα “Εκπαίδευση Προσφύγων: Προκλήσεις και Προοπτικές”

με συμμετοχή του Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Εκπαίδευσης Προσφύγων, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους της UNICEF, στελέχη εκπαίδευσης, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, Διοικητές Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και εκπρόσωπος του ΕΟΔΥ.

– Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνεννόηση με το ΥΠΑΙΘ, η #UNICEF υλοποίησε δράση κατά την οποία μεταφράστηκε το Κείμενο Οδηγιών για την Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για μαθητές και γονείς (πρόσφυγες και μετανάστες) σε 11 γλώσσες και διαλέκτους, όπως αραβικά, τουρκικά, παστού, φαρσί, σορανί, κουρμαντζί, γαλλικά, αγλλικά, λιγκαλά, ορντού, αμχαρική.

Τις μεταφράσεις αξιοποίησαν μαθητές και γονείς καθώς και Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε σχολεία και Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας, προκειμένου να έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατά την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών εξ αιτίας του κορωνοϊού.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη»

εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ για επιμορφώσεις, ενημέρωση, επαγγελματική ανάπτυξη και ουσιαστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιμορφωθεί, ανάμεσα σε άλλα, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, στα νέα προγράμματα σπουδών και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

8. Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της Ελλάδας έχουν εντάξει από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμά τους θεματικές στις εξής κατηγορίες:

α) Ευ Ζην, με μαθήματα αγωγής υγείας όπως η πρόληψη από τις εξαρτήσεις, η οδική ασφάλεια και η σεξουαλική αγωγή,

β) Περιβάλλον, με μαθήματα όπως η οικολογική συνείδηση και η πρόληψη και προστασία από τις φυσικές καταστροφές,

γ) Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, με προγράμματα εθελοντισμού, αλληλοσεβασμού και διαφορετικότητας, και

δ) Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, με θεματικές που αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής, τη ρομποτική, την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σε εφαρμογή της πιλοτικής δράσης, ξεκίνησε να υλοποιείται σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τους προϊσταμένους νηπιαγωγείων, τους διευθυντές δημοτικών και γυμνασίων καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολικών αυτών μονάδων.

Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι

να ενισχυθεί με τρόπο βιωματικό, πιο συνεκτικό, πιο συστηματικό η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο ψηφιακός γραμματισμός, και να εξοικειωθούν παράλληλα οι εκπαιδευτικοί μας σε πιο βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας.

9. Μπούλινγκ:

Η ενημέρωσή και η ευαισθητοποίηση όλων στο θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, του bullying και του cyberbullying είναι το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση ενός νοσηρού φαινομένου.

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πιλοτικά για φέτος και με σχεδιασμό για όλα τα σχολεία της χώρας από του χρόνου, περιλαμβάνονται προγράμματα που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Συμπερίληψη, τον Αλληλοσεβασμό, το Σεβασμό στη διαφορετικότητα, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

– Θεσπίστηκε ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής,

ο εκπαιδευτικός που συμβάλλει περαιτέρω στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνοντας «διέξοδο» σε μαθητές αλλά και γονείς να μιλήσουν για τα προβλήματα, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς ή τους φόβους τους.

– Εξασφαλίστηκαν για την εκπαιδευτική κοινότητα πάνω από 2.000 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί,

οι οποίοι επιμορφώθηκαν, σε κομβικής σημασίας θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

– Πραγματοποιούνται ενημερωτικές καμπάνιες από κοινού με άλλους οργανισμούς, δήμους, φορείς, σχεδιάζονται προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης για την προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου και το διαδικτυακό εκφοβισμό.

Είναι καίριας σημασίας να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας να κινούνται με ασφάλεια κατά τις διαδικτυακές περιηγήσεις τους, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την ψηφιακή τους υπευθυνότητα και να απολαμβάνουν μόνο τα οφέλη των νέων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλες αυτές τις πρωτοβουλίες τις υλοποιούν μαζί, από κοινού, οι εκπαιδευτικοί και τα ίδια τα παιδιά μας, γι’ αυτό και ευχαριστούμε θερμά για την καίρια συμβολή όλους σας στην προστασία της ασφάλειας και την υγείας των μαθητών μας, σωματικής και ψυχικής.

Η Υπουργός δήλωσε ότι

“Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση. Επενδύουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μας και τους παρέχουμε ουσιαστικά εργαλεία ώστε να συνδιαμορφώσουμε το διαπολιτισμικό και συμπεριληπτικό σχολείο του 21ου αιώνα.

Με στόχο όλοι οι μαθητές, χωρίς διακρίσεις, να έχουν πρόσβαση σε ένα ποιοτικό σχολείο που λειτουργεί ως αποτελεσματικός μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για το κάθε παιδί και που παρέχει ίσες ευκαιρίες ανέλιξης στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης”.

Συμπερασματικά,

επισημάνθηκε πως το Υπουργείο Παιδείας, όπως και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εφαρμόζουν με συνέπεια τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, γιατί δεσμεύτηκαν ακριβώς γι’ αυτό, για την υλοποίησή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here