Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί που επλήγησαν από την ξηρασία αυτό το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την έμπρακτη στήριξη του τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η έγκριση πρόσθετης ευελιξίας που θα βοηθήσει τους γεωργούς να εξασφαλίσουν επαρκείς ζωοτροφές για τα ζώα τους.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, την Πέμπτη 30 Αυγούστου, ένα πρόσθετο πακέτο ενεργειών που αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών για τα ζώα, μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που ασχολούνται με τον αντίκτυπο της ξηρασίας. Η δέσμη αυτή συμπληρώνει τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου.

Ο Επίτροπος Γεωργίας, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή αντέδρασε αμέσως, με την έναρξη των ακραίων αυτών κλιματικών φαινομένων, και παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς. Είμαι σε επαφή με τους υπουργούς των κρατών μελών που έχουν πληγεί και εξετάζουμε αν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι επαρκή. Σήμερα λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα που πιστεύω ότι θα ανακουφίσουν τους Ευρωπαίους γεωργούς που αντιμετωπίζουν έλλειψη ζωοτροφών. Θεωρώ ιδιαίτερα θετικές τις πρόσφατες εξαγγελίες μέτρων από αρκετά κράτη μέλη, για τη στήριξη του γεωργικού τους τομέα, και θα συνεχίσουμε τις από κοινού προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.»

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται σήμερα αφορούν ορισμένους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού:

Δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι χειμερινές καλλιέργειες που συνήθως σπέρνονται το φθινόπωρο για συγκομιδή / βόσκηση ως καλλιέργειες αλίευσης (απαγορεύονται από τους ισχύοντες κανόνες) εάν προορίζονται για βοσκή / παραγωγή ζωοτροφών.

Δυνατότητα σποράς καλλιεργειών αμπέλου ως καθαρών καλλιεργειών (και όχι μείγματος καλλιεργειών όπως προδιαγράφεται σήμερα) εάν προορίζονται για βοσκή / παραγωγή ζωοτροφών.

Δυνατότητα να συντομευθεί η ελάχιστη περίοδος των 8 εβδομάδων για τις καλλιέργειες αλίευσης που θα επιτρέψουν στους αρόσιμους αγρότες να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες έγκαιρα μετά τις καλλιέργειες των αλιευμάτων τους.

Επέκταση της προηγουμένως εγκριθείσας παρέκκλισης για τη μείωση / αγρανάπαυση της αγρανάπαυσης στη Γαλλία.

Η πρόταση για υψηλότερες προπληρωμένες πληρωμές, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από λίγες εβδομάδες, παρουσιάστηκε επίσημα και σήμερα. Οι γεωργοί θα μπορούν να λάβουν έως και το 70% της άμεσης πληρωμής τους και το 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου του 2018 αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο για να βελτιώσουν την κατάσταση των ταμειακών ροών τους.

Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνουν τις ήδη διαθέσιμες διατάξεις για τέτοιες περιστάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται κατά τρόπο ανάλογο, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών ανησυχιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση έως και 80% των ζημιών που προκαλούνται από την ξηρασία (ή έως το 90% στις περιοχές φυσικών περιορισμών) υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η αγορά ζωοτροφών μπορεί να τύχει ενίσχυσης είτε ως υλική ζημία είτε ως απώλεια εισοδήματος. Η αποζημίωση για ζημιές μπορεί επίσης να χορηγηθεί χωρίς την ανάγκη κοινοποίησης στην Επιτροπή (η αποκαλούμενη “ενίσχυση de minimis”) με ποσά μέχρι 15.000 ευρώ ανά γεωργό για τρία χρόνια. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες αρωγής στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης π.χ. της εκ νέου σποράς βοσκοτόπων ή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη που συγκεντρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής. Θα πρέπει να ψηφιστούν τις προσεχείς ημέρες και να εγκριθούν επισήμως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν αναδρομικά.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here