Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Ορεστικού με την υπ’ αριθμ. 215/2016 απόφαση του, (ΑΔΑ: 79Λ4ΩΞ7-ΜΩ1) που ελήφθη την 19-09-2016  σύμφωνα με τις διατάξεις του του νόμου 2946/2001 αποφάσισε τα εξής:

Α. Καθορίζει τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Άργους Ορεστικού, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικών διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή  υπαίθριων διαφημίσεων ως εξής:

  1. Στο πάρκο «Εθνικής Αντίστασης», επί της οδού Παύλου Μελά στο Άργος Ορεστικό,
  2. Στην κεντρική πλατεία «Ιωάννη Ζάχου» στο Άργος Ορεστικό,
  3. Στην πλατεία «Ορεστίδας» στην περιοχή «Πατσιούρα» του Άργους Ορεστικού,
  4. Στις κεντρικές πλατείες όλων των οικισμών του Δήμου.

Β. Τα ανωτέρω ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους επιτρεπόμενους τύπους και τα μεγέθη που καθορίζονται με την 52138/03 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα επόμενα τρία έτη (2017,2018,2019).

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον  μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια  ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here