Επιστολή σχετικά με την κατάργηση του φορέα Διαχείρισης των Προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ., του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης, M.Ed.  Όπως σημειώνει, αφορά σε προσωπική του απάντηση στη συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δ. Σαββόπουλου σχετικά με τον ΦΔΠΠ Δυτικής Μακεδονίας, στον Xρήστο Νατσούλη και τον Antennes 93.6. (ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ)

Αναλυτικά το κείμενο:

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, στο ράδιο Antennes 93.6, την Παρασκευή 15/5/2020, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, κος Δ. Σαββόπουλος, αντί να ενώσει τη φωνή του με όλους όσοι πιστεύουν ότι η κατάργηση του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά ήταν λάθος, απαξίωσε πλήρως τον ρόλο και τη μέχρι πρότινος λειτουργία του. Παρουσιάζοντας ανακριβή και αναληθή στοιχεία, αμφισβήτησε σθεναρά τόσο τη σκοπιμότητα ίδρυσης του Φορέα (χαρακτηρίζοντάς τον σχεδιασμό του ως «τέρας») όσο και την υπευθυνότητα και συνέπεια που επέδειξαν τα στελέχη του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους (φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναρωτιέται για το αν συνεδρίασε ποτέ το Δ.Σ. του Φορέα).

Για ενημέρωση του ιδίου, αλλά κυρίως για ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία. Τα στοιχεία που παρατίθενται μπορούν εύκολα να αναζητηθούν στο διαδίκτυο από οποιονδήποτε, ενώ, με ένα απλό τηλεφώνημα, θα ήταν στη διάθεση του κ. Σαββόπουλου, προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες τοποθετήσεις και η παραπληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας.

Ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2018 με τον Νόμο 4519/2018 και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019, όταν ορίστηκε το Διοικητικό του Συμβούλιο (ΦΕΚ 48, τεύχος ΥΟΔΔ 6/2/2019).Τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. του Φορέα αναγράφονται στο αναφερόμενο ΦΕΚ και εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει εκπροσώπηση της κοινωνίας της Καστοριάς.

Ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας καταργήθηκε με τον Νόμο 4685/2020 – ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020. Συνεπώς, ο Φορέας λειτούργησε μόνον για 15 μήνες και όχι για δύο χρόνια, όπως λανθασμένα δήλωσε ο κος Σαββόπουλος στην πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Όσον αφορά στη σύνθεση του Δ.Σ. του Φορέα, οι ειδικοί επιστήμονες-μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συγκεκριμένα κριτήρια (5/4/2018), ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ήταν εκπρόσωποι φορέων όπως: α) του Δήμου Κόνιτσας, β) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας, γ) της Περιφέρειας Ηπείρου, δ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ε) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και ορίστηκαν αρμοδίως από αυτούς. Δεδομένης της αυτοδιοικητικής του εμπειρίας, ο κος Σαββόπουλος γνωρίζει, προφανώς, ότι μόνο με τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών συγκροτούνται Δ.Σ. και ορίζονται Πρόεδροι. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις στο Δ.Σ. του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας δεν ήταν αμειβόμενες. Συνεπώς, όλα τα μέλη συμμετείχαν με πρόθεση κοινωνικής προσφοράς και μόνον.

Για το αν συνεδρίασε ή όχι το Δ.Σ. του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, που αναρωτιέται ο κος Σαββόπουλος, θεωρούμε ότι το θέμα είναι αστείο. Προφανώς και έγιναν συνεδριάσεις και μάλιστα η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2019, λίγες μόνον μέρες μετά την έκδοση του ΦΕΚ έναρξης λειτουργίας του Φορέα.

Έναν μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας του ΦΔΠΠ Δυτικής Μακεδονίας (3/2019), παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία 5 νέοι επιστήμονες, που χρηματοδοτούνταν από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας νέων επιστημόνων. Οι ειδικότητές τους ήταν: βιολόγος, γεωλόγος, γεωπόνος, μηχανικός περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος. Η διάρκεια της σύμβασής τους ήταν 12 μήνες και έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους (3/2020). Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου του 2019 ανέλαβαν υπηρεσία 2 διοικητικοί υπάλληλοι και 3 φύλακες, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, η σύμβαση των οποίων έληξε τον Φεβρουάριο του 2020.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κε Σαββόπουλε, οι περισσότεροι από αυτούς μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, προσέφεραν τα μέγιστα στη λειτουργία του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας. Παρήγαγαν έργο, στο μέτρο του δυνατού, στις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης.

Ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, κε Σαββόπουλε, δεν ήταν ένα «τέρας – τερατούργημα με 52 προστατευόμενες περιοχές». Οι προστατευόμενες περιοχές που είχε στην ευθύνη του ήταν 12. Οι περιοχές natura στη χώρα μας είναι 443 και συνολικά είχαν ιδρυθεί 36 Φ.Δ.Π.Π. (28 παλαιοί και 8 νεοσύστατοι). Είναι όμως αλήθεια πως, αν και η συνολική έκταση του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας ήταν πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με την έκταση της λίμνης της Καστοριάς, η έδρα του ήταν η Καστοριά. Αναρωτιόμαστε, αν ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας ήταν για εσάς τέρας – τερατούργημα, πώς αλήθεια χαρακτηρίζετε τη νέα μορφή με το όνομα «Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας», με έδρα τον Άγιο Γερμανό Φλώρινας και παράρτημα στην Έδεσσα, που προέκυψε από τη συγχώνευση του Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας και του μεγαλύτερου μέρους του Φ.Δ.Π.Π. Βόρα-Πάϊκου-Βερμίου, οδηγώντας σε μια πολλαπλάσια του αρχικού φορέα έκταση.

Μάλλον αυτή η μορφή θα είναι η πεντάμορφη…

Ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, κε Σαββόπουλε, δεν είχε ποτέ δεύτερη έδρα στη Φλώρινα. Η μοναδική έδρα του ήταν η Καστοριά. Με απόφαση του Δ.Σ. θα δημιουργούνταν «εν ευθέτω χρόνω» Κέντρα Πληροφόρησης στην Καστοριά, στον Γράμμο, στο Αμύνταιο, στο Μπούρινο και, αν κρινόταν απαραίτητο να δημιουργηθούν παραρτήματα του Φορέα, ένα από αυτά θα δημιουργούνταν στο Αμύνταιο για την κάλυψη των αναγκών των λιμνών της περιοχής. Η σχετική συζήτηση για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πληροφόρησης είχε γίνει και με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναρωτιέστε κε Σαββόπουλε τι έκανε ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας για όσο λειτούργησε «πέραν των απλών βεβαιώσεων που έδωσε για κάποια κοψίματα χόρτων κ.λπ. σε κάποιους ιδιώτες και σε κάποιες δημοτικές αρχές» όπως λέτε. Σας ενημερώνουμε ότι οι αρμοδιότητες των Φ.Δ.Π.Π. περιγράφονται με ενάργεια στον Νόμο 4519/2018. Με βάση τη μη χρηματοδότηση της λειτουργίας του και για το χρονικό διάστημα που στελεχωνόταν από το πενταμελές επιστημονικό του προσωπικό (3/2019 έως 3/2020), από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας ασχολήθηκε κυρίως με την έκδοση γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων για έργα και δράσεις εντός των ορίων του, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Άλλες φορές δίνοντας τη σχετική έγκριση για την υλοποίηση των έργων και άλλες φορές εκφράζοντας επιφυλάξεις ή και άρνηση, αν το έργο είχε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και απέκλινε του στόχου της προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης μιας περιοχής, ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε περισσότερες από 25 γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις διαφυλάττοντας κατά το δυνατόν το φυσικό κεφάλαιο της Δυτικής Μακεδονίας. Σας υπενθυμίζουμε, κε Σαββόπουλε, ότι και εσείς ο ίδιος επικοινωνήσατε με τον Φορέα προκειμένου να ενημερωθείτε για την πορεία κάποιων εγκρίσεων υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Κι ακόμη, ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας φρόντισε για την εκπαίδευση του προσωπικού του και τη μελέτη των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης του, γεγονός που οδήγησε στην προετοιμασία Τεχνικού Δελτίου, το οποίο και υπέβαλλε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους), με σχεδιασμό έργων και δράσεων προστασίας και ανάδειξης και προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, ύψους 1.500.000 ευρώ, με στόχο πάντοτε τη διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Στο σημείο αυτό κρίνουμε επιβεβλημένο να επισημάνουμε ότι τη βεβαίωση πρόθεσης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βεβαίωση αναγκαία για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου, την είχε παράσχει στον Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας (1/2020), τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας. Δηλαδή, το σύνολο των έργων, των προγραμμάτων και των δράσεων θα το υλοποιούσαμε από κοινού, Περιφέρεια και Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας. Κρίμα, κε Σαββόπουλε. Εμείς πάντως προσπαθήσαμε.

Ολοκληρώνοντας, σας ενημερώνουμε ότι ο οργανισμός και ο κανονισμός λειτουργίας του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, που εγκρίθηκε στις 5/7/2019 (ΦΕΚ τ.Β΄2821/5-7-2019), προέβλεπε 5 θέσεις μόνιμου προσωπικού, ενώ ο συνολικός προγραμματισμός για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του, που είχε σχεδιαστεί από το Δ.Σ. του Φορέα, προέβλεπε 30 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Κε Σαββόπουλε, ο Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας στη σύντομη, δεκαπεντάμηνη διάρκεια λειτουργίας του είχε μηδενική χρηματοδότηση, παρότι έγκαιρα και ως όφειλε από τη νομοθεσία είχε υποβάλλει τους σχετικούς προϋπολογισμούς (2019 και 2020) και είχε ολοκληρώσει τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό δεν μπόρεσε να εγκατασταθεί στον χώρο που του είχε παραχωρήσει ο Δήμος Καστοριάς στο Μαυροχώρι. Το γνωρίζετε, άλλωστε, αφού ο ίδιος είχα έρθει στο γραφείο σας και συζητήσαμε για το θέμα.

Κε Σαββόπουλε, έχετε αναλογιστεί ότι η 15μηνη λειτουργία του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας απαιτούσε προμήθειες (π.χ. γραφικά, χαρτικά κ.ά.) και υπηρεσίες (π.χ. λογιστή) σε τοπικό επίπεδο; Έχετε αναλογιστεί ότι κάποιες υποχρεωτικές μετακινήσεις για ενημέρωση στην Αθήνα κ.λπ. είχαν έξοδα; Έχετε αναλογιστεί ότι τα χρέη αυτά πρέπει να αποπληρωθούν; Αντί για τον απαξιωτικό και υποτιμητικό σας λόγο, θα ήμασταν υπόχρεοι αν αξιοποιήσετε τον θεσμικό σας ρόλο για να διεκδικήσετε λύση.

Η ανωτέρω λιτή περιγραφή σκοπό έχει την αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από τη λειτουργία του Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας. Ελπίζουμε να μην την αγνοήσετε στις μελλοντικές αναφορές σας σ’ αυτόν.

Τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης είναι πολύ σοβαρά, αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας και πρέπει να προσεγγίζονται με γνώση, αντικειμενική κρίση και συνέπεια λόγων και πράξεων.

Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης, M.Ed.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here