Το ΕΠΑΛ Καστοριάς από το σχολικό έτος 2018-2019 θα συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή του έργου H2020 «Open Schools for Open Societies-OSOS».

Η ανακοίνωση του ΕΠΑΛ Καστοριάς:

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας από το σχολικό έτος 2018-2019 θα συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή του έργου H2020 «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).

Το ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Ένα «Ανοιχτό σχολείο» το οποίο αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα 100 ελληνικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο OSOS θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοιχτού Σχολείου». Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοιχτό σχολείο, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη ανάπτυξη πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here