ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1. ΠΣΕΑ 2019. Υπάρχει πόρισμα για τα ΠΣΕΑ – ΚΟΕ που απαρτίζεται απόεκπροσώπους της ΔΑΚ και ΕΓΑ, τα οποίο είναι άνω του 35% ζημιάστις καλλιέργειες οι οποίες ήταν ενταγμένες στο πλαίσιο των ζημιών(σιτηρά – φακές – ρεβίθια – φασόλια) και δυστυχώς ως νομός δενεντάχθηκε καμία καλλιέργεια.
2. Συνδεδεμένες ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ. Η προϋπόθεση για να λάβεικάποιος παραγωγός που καλλιεργεί σιτηρά συνδεδεμένη ενίσχυση ναχρησιμοποιεί 18 kgr πιστοποιημένο σπόρο που οικονομικά μηδενίζειτην αξία της συνδεδεμένης. Στα καλαμωτά φασόλια η πρόταση που έγινε από φορείς τηςπεριοχής για διαφοροποίηση αυτής από τις άλλες καλλιέργειεςοσπρίων λόγω του δεκαπλάσιου κόστους παραγωγής σε σχέση με ταάλλα όσπρια απορρίφθηκε.
3. Εργάτες γης. Οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν έτσι ώστε ναδιευκολυνθεί η είσοδος τους στη χώρα.
4. Υψηλό κόστος παραγωγής στις καλλιέργειες. Τριπλασιασμός τουαγροτικού ρεύματος, των λιπασμάτων, διπλασιασμός της τιμής τουπετρελαίου και των φυτοφαρμάκων και όλων των αναλώσιμωνυλικών για τα αγροτικά μηχανήματα.
5. Οι ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων αντίστοιχων τωνπαραγόμενων προϊόντων της περιοχής, ένα διαχρονικό πρόβλημαμάστιγα για τις τιμές και την εμπορία των προϊόντων της περιοχής.
6. Η αποζημίωση των μηλοπαραγωγών για την απώλεια εισοδήματοςπου είχαν την φετινή καλλιεργητική περίοδο.
7. Ο έλεγχος των τιμών στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα από τοχωράφι στο ράφι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here