Δείτε την επιστολή του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων προς τον δήμο Καστοριάς για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του Αρχοντικού Παπαχρήστου

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ»

Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς, επιθυμούμε την άριστη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μας και στο Δήμο Καστοριάς. Η άριστη συνεργασία συνεπάγεται ρητή εφαρμογή των νόμων από την αναθέτουσα αρχή και καλότεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των έργων από την πλευρά των μελών μας.

Μετά από τη δημοσίευση του Πρακτικού της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντως για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ», Α.Μ. 25/2017, προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ, με το άρθρο 32 παρ. 2γ αυτού, του Ν. 4412/2016.

Εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας στο κατεπείγον της ανάθεσης για τους εξής λόγους:

  • Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση οφείλονται σε «απρόβλεπτα» γεγονότα,
  1. πώς είναι δυνατόν να είναι απρόβλεπτο ένα γεγονός που προβλέφθηκε στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017.
  2. πώς είναι δυνατόν να θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός οι λιγοστές βροχοπτώσεις στην πόλη της Καστοριάς.
  3. πώς είναι δυνατόν η καθυστέρηση των διαδικασιών δημοπράτησης να μην είναι δική τους ευθύνη.
  4. πώς είναι δυνατόν τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τη μη κατάρρευση του κτιρίου να μη επαρκούν για τις συνήθεις βροχοπτώσεις.
  • Ζητούμε να αρθεί η ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσιότητας και διαφάνειας για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετοχόντων, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Καστοριάς.

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει προβεί σε δημοπρατήσεις από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016               (08-08-2016) για μικρά και μεγάλα έργα παρόλο που άλλες αναθέτουσες αρχές προχωρούν σε συνεχείς δημοπρατήσεις έργων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here